วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์ สถาบันฯ
โครงการถวายความรู้ ฯ เจ้าคณะตำบล รุ่นที่ 23/62
แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระสังฆาธิการ
โครงการถวายความรู้ ฯ เจ้าอาวาส รุ่นที่ 42/61
กฎหมายคณะสงฆ์ และมติ มส. ที่คณะสงฆ์ควรทราบ
บทความทางศาสนา
เกร็ดความรู้สำหรับพระสังฆาธิการ
เว็ปสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เว็บหน่วยงาน พศ.
Untitled Document
Home


ภาพโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบล รุ่นที่ 22 วันที่ 11 มีนาคม 2561

เวลา 09.00 - 11.00 น. บรรยายถวายความรู้ เรื่อง การดูแลรักษาและการจัดการศาสนสมบัติของวัด โดย นายอินทพร จั่นเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานศาสนสมบัติ  
เวลา 13.00 - 15.00 น. บรรยายถวายความรู้ เรื่อง หลักวาทศาสตร์เพื่อมนุษยสัมพันธ์ โดย ดร.นิเวศน์ วงศ์สุวรรณ 
เวลา 15.30 - 17.30 น. บรรยายถวายความรู้ เรื่อง ประมวลมติมหาเถรสมาคมและคำสั่งเจ้าคณะใหญ่ โดย นายสิบป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
ดูภาพคลิ๊กที่อ่านเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม...

 


ภาพโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบล รุ่นที่ 22 วันที่ 10 มีนาคม 2561

เวลา 09.00 - 11.00 น. บรรยายถวายความรู้ เรื่อง พระพุทธศาสนากับความมั่นคงของชาติ โดย พลตรีหลักแก้ว อัมโรสถ สังกัดกรมการทหารสื่อสาร 
เวลา 13.00 - 15.00 น. บรรยายถวายความรู้ เรื่อง คณะสงฆ์กับการส่งเสริมการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดย พ.ต.อ.นพคุณ บำรุงพงศ์ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน กรุงเทพฯ 
เวลา 15.30 - 17.30 น. บรรยายถวายความรู้ เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดย นายนิยม เติมศรีสุข ปปส. 
ดูภาพคลิ๊กที่อ่านเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม...

 


ภาพโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบล รุ่นที่ 22 วันที่ 9 มีนาคม 2561

เวลา 09.00 - 11.00 น. บรรยายถวายความรู้ เรื่อง การศาสนศึกษา โดย พระเทพปริยัติโมลี เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกนาราม กรุงเทพฯ 
เวลา 13.00 - 15.00 น. บรรยายถวายความรู้ เรื่อง บทบาทคณะสงฆ์กับการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ หมู่บ้านศีล 5 โดย พระมหาพิสิฏเอก เสฏฐธมฺโม วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จ.ราชบุรี 
เวลา 15.30 - 17.30 น. บรรยายถวายความรู้ เรื่อง พ.ร.บ.คณะสงฆ์และกฎหมายที่พระสงฆ์ควรทราบ โดย นายคชาชาญ พิณประภัศร์ และนายราเชนทร์ วรอาตมพิทักษ์ สภาทนายความ 
ดูภาพคลิ๊กที่อ่านเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม...

 


ภาพโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบล รุ่นที่ 22 วันที่ 8 มีนาคม 2561

เวลา 09.00 - 11.00 น. บรรยายถวายความรู้ เรื่อง การเผยแผ่พระพุศาสนา โดย พระรัตนสุธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง จ.นครปฐม
เวลา 13.00 - 15.00 น. บรรยายถวายความรู้ เรื่อง วิเคราะห์สถานการณ์ทางสังคมในมิติทางศาสนา โดย ผศ.ดร.ชาติเมธี หงษา วิทยากรมหาวิทยาลัยมหิดล
เวลา 15.30 - 17.30 น. บรรยายถวายความรู้ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับมาตราฐานการพัฒนาวัด โดย นายวิวัฒน์ วันกุมภา กองพุทธศาสนสถาน
ดูภาพคลิ๊กที่อ่านเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม...

 


ภาพโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบล รุ่นที่ 22 วันที่ 7 มีนาคม 2561

เวลา 09.00 - 11.00 น. บรรยายถวายความรู้ เรื่อง การวางนโยบายและแผนเพื่อการบริหารการปกครอง โดย พระปิฎกโกศล รองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จ.ราชบุรี
เวลา 13.00 - 15.00 น. บรรยายถวายความรู้ เรื่อง คณะสงฆ์กับการสงเคราะห์ชุมชน โดย พระครูวิทิตพันโสภณและคณะ วัดพระศรีอารย์ จ.ราชบุรี
เวลา 15.30 - 17.30 น. บรรยายถวายความรู้ เรื่อง การทำระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) โดย วิทยากรกรมสรรพากร
ดูภาพคลิ๊กที่อ่านเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม...

 

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ใช้สถานที่ในการเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ
ด้วย สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม ได้จัดทำโครงการอยู่ค่ายพักแรมให้กับลูกเสือวิสามัญ โดยใช้สถานที่สถาบันพระสังฆาธิการ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ในการใช้สถานที่จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ระหว่างวันที่ 12 – 15 ธันวาคม 2560
*****************************
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 15 ธันวาคม 2560

View the embedded image gallery online at:
http://sta.onab.go.th/index.php?limitstart=40#sigFreeId460b55fe2c

นายอำเภอปากท่อ และคณะพร้อมด้วยเจ้าหน้าสถาบันฯ ร่วมพัฒนาปรับปรุงบริเวณทางขึ้นสู่สันติเจดีย์ 
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายประทีป นทีทวีวัฒน์ นายอำเภอปากท่อ จ.ราชบุรี และคณะประกอบด้วยส่วนราชการในอำเภอปากท่อ ประชาชนจิตอาสา พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สถาบันพระสังฆาธิการ รวมพัฒนาปรับปรุงและทำความสะอาดพื้นที่ของสถาบันพระสังฆาธิการ ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี บริเวณทางขึ้นสู่สันติเจดีย์ เพื่อให้เกิดความสะอาดสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความปลอดภัยในการเดินขึ้นไปชมธรรมชาติ

******************************
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 16 พฤศจิกายน 2560

View the embedded image gallery online at:
http://sta.onab.go.th/index.php?limitstart=40#sigFreeId373451610d

เจ้าหน้าที่สถาบันพระสังฆาธิการร่วมปฏิบัติหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกแก่พระภิกษุสามเณร
เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 60 เจ้าหน้าที่สถาบันพระสังฆาธิการ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกแก่พระภิกษุสามเณรที่เข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง
****************************
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 6 พฤศจิกายน 2560

View the embedded image gallery online at:
http://sta.onab.go.th/index.php?limitstart=40#sigFreeId5502ddcbb9

เจ้าหน้าที่สถาบันพระสังฆาธิการ เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด้จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันที่ 26 ตุลาคม 2560 เจ้าหน้าที่สถาบันพระสังฆาธิการ เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด้จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศจำลองพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

**********************
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 26 ตุลาคม 2560

View the embedded image gallery online at:
http://sta.onab.go.th/index.php?limitstart=40#sigFreeId1ad838f3f3

เจ้าหน้าที่สถาบันพระสังฆาธิการ เข้าร่วมซ้อมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด้จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันที่ 24 ตุลาคม 2560 เจ้าหน้าที่สถาบันพระสังฆาธิการ เข้าร่วมซ้อมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด้จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศจำลองพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
************************
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 24 ตุลาคม 2560

View the embedded image gallery online at:
http://sta.onab.go.th/index.php?limitstart=40#sigFreeId81c512333b

สถาบันพระสังฆาธิการ ได้อำนวยความสะดวกด้านสถานที่แด่คณะพระสงฆ์วัดเขา 
วันที่ 19 ตุลาคม 2560 สถาบันพระสังฆาธิการ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ได้อำนวยความสะดวกแด่คณะพระสงฆ์วัดเขาวังที่บวชในโครงการบวชน้อมถวายพระราชกุศลเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิง และได้เดินธุดงค์และแวะมาพัก ณ สถาบันพระสังฆาธิการ

*******************     
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 19 ตุลาคม 2560

View the embedded image gallery online at:
http://sta.onab.go.th/index.php?limitstart=40#sigFreeId5a5020e505

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถาบันพระสังฆาธิการ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา
วันที่ 18 ตุลาคม 2560 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถาบันพระสังฆาธิการ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ทาสีสะพานรอบบริเวณพระเมรุมาศจำลอง ลานด้านหน้าพุทธมณฑล
***************************
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 18 ตุลาคม 2560

View the embedded image gallery online at:
http://sta.onab.go.th/index.php?limitstart=40#sigFreeId02c740372b

นายอำเภอปากท่อ และคณะพร้อมด้วยเจ้าหน้าสถาบันฯ รวมพลังพัฒนาปรับปรุงบริเวณเชิงเขาทางขึ้นสู่สันติเจดีย์ 
วันนี้ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายประทีป นทีทวีวัฒน์ นายอำเภอปากท่อ จ.ราชบุรี และคณะประกอบด้วยอบต.ดอนทราย อส. พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สถาบันพระสังฆาธิการ รวมพลังพัฒนาปรับปรุงและทำความสะอาดพื้นที่ของสถาบันพระสังฆาธิการ ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี บริเวณเชิงเขาทางขึ้นสู่สันติเจดีย์ เพื่อให้เกิดความสะอาดสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความปลอดภัยในการเดินขึ้นไปชมธรรมชาติ
******************
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 13 ตุลาคม 2560
View the embedded image gallery online at:
http://sta.onab.go.th/index.php?limitstart=40#sigFreeId3bd88ce646

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีแวะเยี่ยมสถาบันพระสังฆาธิการ
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้แวะชมเยี่ยมชมสถาบันพระสังฆาธิการ
******************
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 10 ตุลาคม 2560

View the embedded image gallery online at:
http://sta.onab.go.th/index.php?limitstart=40#sigFreeId541e054fd9

งานเกษียณเจ้าหน้าที่สถาบันพระสังฆาธิการ
วันที่ 27 ก.ย. 60 สถาบันพระสังฆาธิการ ได้จัดการกล่าวขอบคุณนางประไพ วังกาบ เจ้าหน้าที่สถาบันพระสังฆาธิการ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุงาน ได้จัดให้มีการกล่าวขอบคุณ มอบของที่ระลึก และร่วมรับประทาน

******************
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 27 กันยายน 2560

View the embedded image gallery online at:
http://sta.onab.go.th/index.php?limitstart=40#sigFreeIdf45bcd7166

โครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต way of life ระดับตำบลดอนทราย
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากท่อ จ.ราชบุรี ขอใช้สถานที่ ในการจัดประชุมโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต way of life ระดับตำบลดอนทราย ในวันที่ 12 กันยายน 2560 ณ สถาบันพระสังฆาธิการ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
***************************
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 12 กันยายน 2560
View the embedded image gallery online at:
http://sta.onab.go.th/index.php?limitstart=40#sigFreeId7d63fe964e

การติดตามประเมินผลโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการ (ภาคเหนือ)
สถาบันพระสังฆาธิการได้รับงบประมาณปี 2560 สำหรับจัดโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสและเจ้าคณะตำบล ซึ่งตามโครงการดังกล่าวได้รับอนุมัติกำหนดให้มีการติดตามประเมินผล หลังจากการจัดโครงการถวายความรู้ ฯ เพื่อนำข้อมูลสรุปรายงานต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในครั้งนี้สถาบันพระสังฆาธิการได้ติดตามประเมินผลพระสังฆาธิการ ระหว่างวันที่ 21 - 26 สิงหาคม 2560 *******************************
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 28 สิงหาคม 2560

View the embedded image gallery online at:
http://sta.onab.go.th/index.php?limitstart=40#sigFreeId587d5d5c08

การติดตามประเมินผลโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการ (ภาคอีสาณ)
สถาบันพระสังฆาธิการได้รับงบประมาณปี 2560 สำหรับจัดโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสและเจ้าคณะตำบล ซึ่งตามโครงการดังกล่าวได้รับอนุมัติกำหนดให้มีการติดตามประเมินผล หลังจากการจัดโครงการถวายความรู้ ฯ เพื่อนำข้อมูลสรุปรายงานต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในครั้งนี้สถาบันพระสังฆาธิการได้ติดตามประเมินผลพระสังฆาธิการ ระหว่างวันที่ 17 - 22 กรกฎาคม 2560
*******************************
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 25 กรกฎาคม 2560

View the embedded image gallery online at:
http://sta.onab.go.th/index.php?limitstart=40#sigFreeIdc5e85b4898

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2560
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม อ.เมือง ฯ จ.สมุทรสงคราม ได้จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 ให้กับนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับชั้นปวช.1 ทุกสาขาวิชา ระหว่างวันที่ 2 - 4 พฤษภาคม 2560 ณ สถาบันพระสังฆาธิการ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
****************************
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 2 พฤษภาคม 2560
View the embedded image gallery online at:
http://sta.onab.go.th/index.php?limitstart=40#sigFreeId31c6c87fb1

การอยู่ค่ายลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
การอยู่ค่ายลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 17 - 20 มกราคม 2560 ณ สถาบันพระสังฆาธิการ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
****************************
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 20 มกราคม 2560
View the embedded image gallery online at:
http://sta.onab.go.th/index.php?limitstart=40#sigFreeId06b71f6b4f

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายการดำเนินงานของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
วันที่ 10 มกราคม 2560 นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้มอบนโยบายในการดำเนินงานของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้กับคณะผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีนายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหารทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้ารับมอบนโยบาย ณ หอประชุมพุทธมณฑล
*************************
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 10 มกราคม 2560
View the embedded image gallery online at:
http://sta.onab.go.th/index.php?limitstart=40#sigFreeIde7e1f1986e

อ่านเพิ่มเติม...

 

ท่านผู้เข้าชมสามารถ แนะนำและแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเว็ปไซด์ของสถาบันพระสังฆาธิการได้ที่
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
facebook : http://www.facebook.com/sta.onab
โทร./โทรสาร : 032 282 260 และ 032 282 263

 
ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการ

นายธานี พิกุลทอง
ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการ
E-BOOK (ฉบับถวายพระสังฆาธิการ)


นาฬิกาบอกวันเวลา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าควรปรับปรุงอะไรในหลักสุตร
 
พยากรณ์อากาศ
สถิติผู้เข้าชมเว็บ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้26
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้110
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้478
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว775
mod_vvisit_counterเดือนนี้478
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว3237
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมทั้งหมด505112

Online (20 minutes ago): 2
Your IP: 103.55.142.140
,
Now is: 2020-06-05 04:52
ราคาน้ำมัน
ค้นหาโดย Google

ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH
ขณะนี้มีผู้ชม
เรามี 204 บุคคลทั่วไป ออนไลน์