โครงการถวายความรู้ ฯ เจ้าคณะตำบล รุ่นที่ 23/62
การพัฒนาสถาบันพระสังฆาธิการ
ข่าวสถาบัน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์ สถาบันฯ
แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระสังฆาธิการ
โครงการถวายความรู้ ฯ เจ้าอาวาส รุ่นที่ 42/61
กฎหมายคณะสงฆ์ และมติ มส. ที่คณะสงฆ์ควรทราบ
บทความทางศาสนา
เกร็ดความรู้สำหรับพระสังฆาธิการ
เว็ปสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เว็บหน่วยงาน พศ.
Untitled Document

โครงการถวายความรู้ประจำปี 2562ดาวน์โหลดใบจอบรับ และ แผนที่ตั้งสถาบันพระสังฆาธิการ

- แผนที่การเดินทางมาสถาบันพระสังฆาธิการ

Home

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ใช้สถานที่ในการเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ
ด้วย สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม ได้จัดทำโครงการอยู่ค่ายพักแรมให้กับลูกเสือวิสามัญ โดยใช้สถานที่สถาบันพระสังฆาธิการ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ในการใช้สถานที่จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ระหว่างวันที่ 12 – 15 ธันวาคม 2560
*****************************
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 15 ธันวาคม 2560


นายอำเภอปากท่อ และคณะพร้อมด้วยเจ้าหน้าสถาบันฯ ร่วมพัฒนาปรับปรุงบริเวณทางขึ้นสู่สันติเจดีย์ 
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายประทีป นทีทวีวัฒน์ นายอำเภอปากท่อ จ.ราชบุรี และคณะประกอบด้วยส่วนราชการในอำเภอปากท่อ ประชาชนจิตอาสา พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สถาบันพระสังฆาธิการ รวมพัฒนาปรับปรุงและทำความสะอาดพื้นที่ของสถาบันพระสังฆาธิการ ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี บริเวณทางขึ้นสู่สันติเจดีย์ เพื่อให้เกิดความสะอาดสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความปลอดภัยในการเดินขึ้นไปชมธรรมชาติ

******************************
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 16 พฤศจิกายน 2560

เจ้าหน้าที่สถาบันพระสังฆาธิการร่วมปฏิบัติหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกแก่พระภิกษุสามเณร
เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 60 เจ้าหน้าที่สถาบันพระสังฆาธิการ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกแก่พระภิกษุสามเณรที่เข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง
****************************
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 6 พฤศจิกายน 2560


เจ้าหน้าที่สถาบันพระสังฆาธิการ เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด้จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันที่ 26 ตุลาคม 2560 เจ้าหน้าที่สถาบันพระสังฆาธิการ เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด้จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศจำลองพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

**********************
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 26 ตุลาคม 2560

เจ้าหน้าที่สถาบันพระสังฆาธิการ เข้าร่วมซ้อมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด้จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันที่ 24 ตุลาคม 2560 เจ้าหน้าที่สถาบันพระสังฆาธิการ เข้าร่วมซ้อมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด้จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศจำลองพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
************************
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 24 ตุลาคม 2560


สถาบันพระสังฆาธิการ ได้อำนวยความสะดวกด้านสถานที่แด่คณะพระสงฆ์วัดเขา 
วันที่ 19 ตุลาคม 2560 สถาบันพระสังฆาธิการ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ได้อำนวยความสะดวกแด่คณะพระสงฆ์วัดเขาวังที่บวชในโครงการบวชน้อมถวายพระราชกุศลเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิง และได้เดินธุดงค์และแวะมาพัก ณ สถาบันพระสังฆาธิการ

*******************     
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 19 ตุลาคม 2560

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถาบันพระสังฆาธิการ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา
วันที่ 18 ตุลาคม 2560 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถาบันพระสังฆาธิการ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ทาสีสะพานรอบบริเวณพระเมรุมาศจำลอง ลานด้านหน้าพุทธมณฑล
***************************
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 18 ตุลาคม 2560


นายอำเภอปากท่อ และคณะพร้อมด้วยเจ้าหน้าสถาบันฯ รวมพลังพัฒนาปรับปรุงบริเวณเชิงเขาทางขึ้นสู่สันติเจดีย์ 
วันนี้ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายประทีป นทีทวีวัฒน์ นายอำเภอปากท่อ จ.ราชบุรี และคณะประกอบด้วยอบต.ดอนทราย อส. พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สถาบันพระสังฆาธิการ รวมพลังพัฒนาปรับปรุงและทำความสะอาดพื้นที่ของสถาบันพระสังฆาธิการ ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี บริเวณเชิงเขาทางขึ้นสู่สันติเจดีย์ เพื่อให้เกิดความสะอาดสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความปลอดภัยในการเดินขึ้นไปชมธรรมชาติ
******************
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 13 ตุลาคม 2560

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีแวะเยี่ยมสถาบันพระสังฆาธิการ
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้แวะชมเยี่ยมชมสถาบันพระสังฆาธิการ
******************
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 10 ตุลาคม 2560

งานเกษียณเจ้าหน้าที่สถาบันพระสังฆาธิการ
วันที่ 27 ก.ย. 60 สถาบันพระสังฆาธิการ ได้จัดการกล่าวขอบคุณนางประไพ วังกาบ เจ้าหน้าที่สถาบันพระสังฆาธิการ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุงาน ได้จัดให้มีการกล่าวขอบคุณ มอบของที่ระลึก และร่วมรับประทาน

******************
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 27 กันยายน 2560


โครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต way of life ระดับตำบลดอนทราย
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากท่อ จ.ราชบุรี ขอใช้สถานที่ ในการจัดประชุมโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต way of life ระดับตำบลดอนทราย ในวันที่ 12 กันยายน 2560 ณ สถาบันพระสังฆาธิการ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
***************************
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 12 กันยายน 2560

การติดตามประเมินผลโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการ (ภาคเหนือ)
สถาบันพระสังฆาธิการได้รับงบประมาณปี 2560 สำหรับจัดโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสและเจ้าคณะตำบล ซึ่งตามโครงการดังกล่าวได้รับอนุมัติกำหนดให้มีการติดตามประเมินผล หลังจากการจัดโครงการถวายความรู้ ฯ เพื่อนำข้อมูลสรุปรายงานต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในครั้งนี้สถาบันพระสังฆาธิการได้ติดตามประเมินผลพระสังฆาธิการ ระหว่างวันที่ 21 - 26 สิงหาคม 2560 *******************************
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 28 สิงหาคม 2560

การติดตามประเมินผลโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการ (ภาคอีสาณ)
สถาบันพระสังฆาธิการได้รับงบประมาณปี 2560 สำหรับจัดโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสและเจ้าคณะตำบล ซึ่งตามโครงการดังกล่าวได้รับอนุมัติกำหนดให้มีการติดตามประเมินผล หลังจากการจัดโครงการถวายความรู้ ฯ เพื่อนำข้อมูลสรุปรายงานต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในครั้งนี้สถาบันพระสังฆาธิการได้ติดตามประเมินผลพระสังฆาธิการ ระหว่างวันที่ 17 - 22 กรกฎาคม 2560
*******************************
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 25 กรกฎาคม 2560


วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2560
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม อ.เมือง ฯ จ.สมุทรสงคราม ได้จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 ให้กับนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับชั้นปวช.1 ทุกสาขาวิชา ระหว่างวันที่ 2 - 4 พฤษภาคม 2560 ณ สถาบันพระสังฆาธิการ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
****************************
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 2 พฤษภาคม 2560

การอยู่ค่ายลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
การอยู่ค่ายลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 17 - 20 มกราคม 2560 ณ สถาบันพระสังฆาธิการ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
****************************
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 20 มกราคม 2560

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายการดำเนินงานของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
วันที่ 10 มกราคม 2560 นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้มอบนโยบายในการดำเนินงานของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้กับคณะผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีนายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหารทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้ารับมอบนโยบาย ณ หอประชุมพุทธมณฑล
*************************
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 10 มกราคม 2560

 

พิธีสวดพระพุทธมนต์
พิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2559 ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
****************************
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 26 ธันวาคม 2559


พิธีฉลองสมณศักดิ์
เจ้าหน้าที่สถาบันพระสังฆาธิการ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ร่วมมุทิตา แสดงความยินดี ในพิธีฉลองสมณศักดิ์ ของท่านพระครูปิยธนาทร ในโอกาสที่ได้เลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระปิยทัสสี ณ วัดอมรินทราราม (วัดตาล)
****************************
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 6 ธันวาคม 2559

พิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2559 เวลา 16.00 น. ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
*************************
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 5 ธันวาคม 2559

อบรมบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรการอ่าน – เขียนภาษาบาลีเบื้องต้น
เจ้าหน้าที่สถาบันพระสังฆาธิการ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เข้าร่วมอบรมบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรการอ่าน – เขียนภาษาบาลีเบื้องต้น ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
*************************
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 27 พฤศจิกายน 2559

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการวางแผนและการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ
เจ้าหน้าที่สถาบันพระสังฆาธิการ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการวางแผนและการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยมีบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทั่งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 19 - 20 กันยายน 2559 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
*******************************
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 21 กันยายน 2559

สถาบันพระสังฆาธิการ ติดตามและประเมินผลพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสและพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบล ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลางและหนเหนือ

สถาบันพระสังฆาธิการได้รับงบประมาณปี 2559 สำหรับจัดโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสและเจ้าคณะตำบล ซึ่งตามโครงการดังกล่าวได้รับอนุมัติกำหนดให้มีการติดตามประเมินผล หลังจากการจัดโครงการถวายความรู้ ฯ เพื่อนำข้อมูลสรุปรายงานต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ในครั้งนี้สถาบันพระสังฆาธิการได้ติดตามประเมินผลพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลางและหนเหนือ ระหว่างวันที่ 22 - 26 สิงหาคม 2559
*******************************
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 29 สิงหาคม 2559


สถาบันพระสังฆาธิการ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 เจ้าหน้าที่สถาบันพระสังฆาธิการ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ วัดอมรินทราราม จ.ราชบุรี
****************************
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 13 กรกฎาคม 2559

ถวายหลอดไฟเนื่องในโอกาสเข้าพรรษา
เจ้าหน้าที่สถาบันพระสังฆาธิการ ร่วมถวายหลอดไฟเนื่องในโอกาสเข้าพรรษา แด่ พระครูปิยธนาทร เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี (ธ) วัดอมรินทราราม จ.ราชบุรี
****************************
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 13 กรกฎาคม 2559

กิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม
ด้วยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64 (บ้านหนองเกตุ) จ.ราชบุรี ได้จัดกิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ โดยจัดขึ้นที่อาคารฝึกอบรมสถาบันพระสังฆาธิการ จ.ราชบุรี ระหว่างวันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 2559
****************************
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 13 กรกฎาคม 2559

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2559
ด้วยวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ได้จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2559 ให้กับนักเรียน นักศึกษาใหม่ระดับชั้นปวช.1 ทุกแผนกวิชา จำนวน 700 คน ระดับชั้นปวส.1 ทุกแผนกวิชา จำนวน 400 คน จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 25 - 27 เม.ย. 59 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 - 30 เม.ย. 59 ณ สถาบันพระสังฆาธิการ อ.ปากท่อ จังหวัดราชบุรี
****************************
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 25 เมษายน 2559

ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการ เข้ากราบนมัสการลาเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี (ม.และธ.) และเจ้าคณะอำเภอปากท่อ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.พศจ.สมุทรสาคร
นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผอ.สถาบันพระสังฆาธิการ เข้ากราบนมัสการลาพระธรรมปัญญาภรณ์ จจ.ราชบุรี (ม.) วัดมหาธาตุวรวิหาร พระครูปิยธนาทร จจ.ราชบุรี (ธ.) วัดอมรินทราราม และพระครูสุภัทรญาณนิวิฐ จอ.ปากท่อ วัดปากท่อ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.พศจ.สมุทรสาคร
*******************************
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 24 กุมภาพันธ์ 2559

โครงการอบรมวิปัสนากัมมัฎฐาน หลักสูตรพิเศษ รุ่นที่ 4
คณะสงฆ์วัดเขาวัง โดย พระมหาภูมิชาย อคฺคปญฺโญ ได้จัดโครงการอบรมวิปัสนากัมมัฎฐาน หลักสูตรพิเศษ รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 18 - 23 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สถาบันพระสังฆาธิการ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
ในการนี้ นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการ ถวายการต้อนรับและอำนวยความสะดวกแด่พระคุณท่านและผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม ณ ห้องฝึกอบรม อาคารฝึกอบรม สถาบันพระสังฆาธิการ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559
*******************************
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 18 กุมภาพันธ์ 2559

สถาบันพระสังฆาธิการ ปรับปรุงห้องฝึกอบรมติดตั้งอุปกรณ์ใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 สถาบันพระสังฆาธิการดำเนินการติดตั้งเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ชุดใหม่ เพื่อใช้ในการจัดโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการ ในการนี้ได้รับงบบริจาคจากพระครูวินัยธรเทียนชัย ชัยทีโป เจ้าอาวาสวัดเทพสรธรรมาราม จังหวัดปทุมธานี และคณะศิษย์วัดเทพสรธรรมาราม จึงกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
******************************
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 12 กุมภาพันธ์ 2559

สถาบันพระสังฆาธิการ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในให้เป็นมุมส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากรและบริการประชาชน
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 สถาบันพระสังฆาธิการ ทำการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในอาคารสำนักงาน โดยจัดให้มีมุมสำหรับการเรียนรู้ของบุคลากรและผู้มาติดต่อราชการ ซึ่งมุมเรียนรู้ดังกล่าวจะประกอบไปด้วยพระไตรปิฎก เอกสารตำรา หนังสือวิชาการต่าง ๆ รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่อื่น ๆ คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มพูนความรู้ด้านพระพุทธศาสนาและความรู้ด้านอื่น ๆ อำนวยความสะดวกในการค้นคว้าเพื่อการพัฒนาความรู้สำหรับการทำงานและบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
******************************
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 4 กุมภาพันธ์ 2559

สถาบันพระสังฆาธิการ พัฒนาปรับปรุงอาคารฝึกอบรมโดยติดตั้งเหล็กดัดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
เมื่อวันที่ 4กุมภาพันธ์ 2559 สถาบันพระสังฆาธิการ ได้ติดตามการดำเนินงานจัดทำและติดตั้งเหล็กดัดอาคารฝึกอบรม 4 ชั้น เพื่อป้องกันทรัพย์สินและความปลอดภัยในชีวิต โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาลิงป่าเข้าบุกรุกรื้อค้นและทำลายทรัพย์สินภาพในห้องพัก ดังนั้นสถาบันพระสังฆาธิการจึงได้ของบประมาณแผ่นดินประจำปี 2559 เพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาดังกล่าว ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภาพในการสนองงานคณะสงฆ์และรัฐ
************************
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 4 กุมภาพันธ์ 2559

ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการ ติดตามการดำเนินงานก่อสร้างอาคารโรงซักล้าง ของสถาบันพระสังฆาธิการ
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการ พร้อมเจ้าหน้าที่ ติดตามการดำเนินงานก่อสร้างอาคารโรงซักล้าง เพื่อใช้สำหรับการอำนวยความสะดวกแด่พระสังฆาธิการ และประชาชนที่มาติดต่อขอใช้บริการสถานที่ในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ตามแผนงานงบประมาณปี 2559 ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสถาบันพระสังฆาธิการ ให้มีความพร้อมในการสนองงานคณะสงฆ์และรัฐ รวมถึงการบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในอนาคตต่อไป
****************************
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 28 มกราคม 2559

ขอแสดงความอาลัยแด่พระครูสิริคณาภรณ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี
ด้วย พระครูสิริคณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดนาหนอง ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี (มหานิกาย) อำเภอเมือง ฯ จังหวัดราชบุรี อายุ 83 ปี ได้มรณภาพเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 11.42 น. และได้รับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ วันพุธที่ 27 มีนาคม 2559
ในการนี้ นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการ พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมถวายน้ำสรงศพแด่พระครูสิริคณาภรณ์ ด้วยความอาลัย และขอเชิญร่วมฟังสวดอภิธรรมศพ 100 วัน เวลา 20.00 น. ณ วัดนาหนอง จังหวัดราชบุรี
*************************
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 27 มกราคม 2559

สถาบันพระสังฆาธิการ ร่วมงานปริวาสกรรมและปฏิบัติธรรม
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการ พร้อมเจ้าหน้าที่สถาบันพระสังฆาธิการ ร่วมงานปริวาสกรรมและปฏิบัติธรรม ประจำปี 2559 ณ วัดถ้ำสิงโตทอง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ซึ่งงานจัดระหว่างวันที่ 24 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2559
โดยนายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการ พร้อมเจ้าหน้าที่สถาบันพระสังฆาธิการ ได้ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ สามเณร
*****************************
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 25 มกราคม 2559

สถาบันพระสังฆาธิการ สนับสนุนกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม จัดโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ เพื่อสร้างความรู้และประสบการณ์ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 12 - 15 มกราคม 2559 ณ สถาบันพระสังฆาธิการ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
******************************
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 14 มกราคม 2559

สถาบันพระสังฆาธิการร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 สำนักงานพระพุทธศานสนาแห่งชาติ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
โดยนายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการ พร้อมเจ้าหน้าที่สถาบันพระสังฆาธิการ ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ฯ พร้อมทั้งทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ณ บริเวณโดมสวนธรรม
***************************
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 24 ธันวาคม 2558

สถาบันพระสังฆาธิการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ร่วมทำความสะอาดทางขึ้น "สันติเจดีย์"
วันนี้ (22 ธันวาคม 2558) สถาบันพระสังฆาธิการ จัดกิจกรรมสัมพันธ์สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งความสามัคคี มีจิตสำนึกสาธารณะ Big Cleaning Day ประจำเดือนธันวาคม 2558 โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ของสถาบันพระสังฆาธิการ รวมพลังพัฒนาปรับปรุงและทำความสะอาดพื้นที่ของสถาบันพระสังฆาธิการ บริเวณเชิงเขาทางขึ้นสู่สันติเจดีย์ เพื่อให้เกิดความสะอาดสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความปลอดภัยในการเดินขึ้นไปชมธรรมชาติ ซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงพุทธที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย
*******************************
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 22 ธันวาคม 2558

สถาบันพระสังฆาธิการจัดทำห้องผลิตสื่อธรรมะเผยแพร่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 สถาบันพระสังฆาธิการ ได้ดำเนินการจัดทำห้องปฏิบัติการผลิตสื่อธรรมะเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เพื่อให้พระสังฆาธิการทั่วประเทศและประชาชนทั่วไปสามารถรับฟังได้ทางเครือข่ายสถานีวิทยุพระพุทธศาสนา ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงทำการทดสอบระบบและทดลองผลิตรายการ สำหรับช่องทางการออกอากาศนั้นจะได้ประสานขอความร่วมมือเครือข่ายสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาในการนำออกอากาศ กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งตามโครงการผลิตสื่อเสริมความรู้พระสังฆาธิการ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาสู่ประชาชน ซึ่งคาดว่าจะได้ประโยชน์ตามสมควร เพราะการดำเนินงานดังกล่าวเป็นเพียงจุดเริ่มต้นในการพัฒนาสถาบันพระสังฆาธิการเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายความเป็นศูนย์ผลิตสื่อวิชาการทางพระพุทธศาสนาที่มีมาตรฐานและทันสมัยในอนาคตต่อไป
*******************************
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 8 ธันวาคม 2558

สถาบันพระสังฆาธิการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558
เมื่อเร็ว ๆ นี้ สถาบันพระสังฆาธิการ สนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 จัดโดยวัดเขาวัง จังหวัดราชบุรี ในระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 - 13 ธันวาคม 2558 โดยสถาบันพระสังฆาธิการ ให้การสนับสนุนด้านอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ณ สถาบันพระสังฆาธิการ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
โอกาสนี้ นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการ และเจ้าหน้าที่สถาบันพระสังฆาธิการ ร่วมถวายความสะดวกในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ด้วย
*******************************
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 8 ธันวาคม 2558

สถาบันพระสังฆาธิการร่วมกับวัดบุรีราชวนาราม ปรับปรุงพัฒนาพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ทางพระพุทธศาสนา
วันนี้ (3ธันวาคม 2558) สถาบันพระสังฆาธิการ สำรวจตรวจตราพื้นที่บริเวณองค์พระประธานปางโปรดอาฬวกยักษ์ พระประธานประจำสถาบันพระสังฆาธิการซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ให้มีความร่มรื่นสวยงามโดยร่วมกับวัดบุรีราชวนาราม (วัดหุบผาสวรรค์) ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ด้วยความเมตตาของพระเดชพระคุณพระธรรมธีรราชมหามุนี เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร ในดำเนินการซึ่งขณะนี้มีความก้าวหน้าไปมาก คาดว่าสถานที่แห่งนี้จะเป็นจุดศูนย์รวมใจชาวพุทธในการมากราบไหว้พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธในอนาคตต่อไป
*************************
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 3 ธันวาคม 2558
สภาพปัจจุบัน

สภาพก่อนการพัฒนาปรับปรุง

สถาบันพระสังฆาธิการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สถาบันพระสังฆาธิการ ฉบับที่ 2 (ปี 2559-2563)
สถาบันพระสังฆาธิการ ในฐานะสถาบันทางวิชาการในสังกัดของสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่มีความสำคัญด้านการส่งเสริมและพัฒนาพระสังฆาธิการและบุคลากรทางพระพุทธศาสนา ให้มีความรู้ความสามารถ และตั้งมั่นอยู่ในพระธรรมวินัย มีศักยภาพในความเป็นผู้นำด้านคุณธรรมจริยธรรมสู่ประชาชน บทบาทหน้าที่ของสถาบันพระสังฆาธิการและภารกิจที่ผ่านมาได้ดำเนินการบรรลุเป้าหมายหลายโครงการ ทั้งโครงการตามแผนยุทธศาสตร์สถาบันพระสังฆาธิการ ฉบับที่ 1 (ปี 2553-2557) และโครงการอื่น ๆ ที่ดำเนินการในช่วงคาบเกี่ยวระหว่างปีงบประมาณ 2557-2558 ซึ่งเป็นช่วงของการสิ้นสุดระยะเวลาตามแผนยุทธศาสตร์สถาบันพระสังฆาธิการ ฉบับที่ 1 ไปแล้ว
ที่ผ่านมา แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระสังฆาธิการ ฉบับที่ 1 (ปี 2553-2557) ได้ยึดมั่นหลักการและแนวทาง ในการเป็นศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการให้แด่คณะสงฆ์ในด้านการปกครอง ด้วยความคาดหวังที่จะยกระดับให้ใกล้เคียงสถาบันฝึกอบรมชั้นนำอื่น ๆ มีความพร้อมและทัศนคติในการทำงานเป็นทีม สามารถสร้างเครือข่ายร่วมมือกับภาคส่วนอื่นในสังคม รวมทั้งยังต้องสามารถบูรณะการและเชื่อมโยงการทำงานภายในระบบราชการในทุกระดับเข้าด้วยกัน มีความสามารถในการรับรู้ เรียนรู้ มองไปข้างหน้าและคาดการณ์ล่วงหน้า มีความยืดหยุ่นคล่องตัวรวดเร็ว สามารถคิดริเริ่มและสร้างนวัตกรรม รวมถึงการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อขับเคลื่อนและปรับตัวได้อย่างราบรื่นเหมาะสม ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อม สร้างระบบธรรมาภิบาลในการกำกับดูแลตนเองที่ดี เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และความเชื่อมั่นศรัทธาเปิดให้มีการมีส่วนร่วม งดการใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจ มีความเป็นเลิศในหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อคณะสงฆ์และพระสังฆาธิการ ตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง แน่นอนและทันกาล โดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ในการทำงาน รวมทั้งต้องมีเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจนและจัดหาผลสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ได้ ซึ่งขณะนี้แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระสังฆาธิการ ฉบับที่ 1 (ปี 2553-2557) ได้สิ้นสุดลง จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สถาบันพระสังฆาธิการ ฉบับที่ 2 (ปี 2559-2563) ที่สอดรับกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน (สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ) นโยบายหรือความจำเป็นเร่งด่วนจากภายนอก ความคาดหวังจาก Stakeholders ที่สำคัญ ศักยภาพและความเป็นไปได้ของหน่วยงาน คาดว่าแผนยุทธศาสตร์สถาบันพระสังฆาธิการ ฉบับที่ 2 (ปี 2559-2563) จะดำเนินการแล้วเสร็จและประกาศใช้ได้ในเร็วๆนี้
*****************************
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 23 พฤศจิกายน 2558

สถาบันพระสังฆาธิการ จัดพิมพ์วารสารเผยแพร่ข่าวสารความรู้สู่สังคม
สถาบันพระสังฆาธิการ (สฆ.) จัดพิมพ์ "วารสารสถาบันพระสังฆาธิการ" เผยแพร่ข่าวสารความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา กิจการคณะสงฆ์และกิจกรรมโครงการของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยเฉพาะกิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบันพระสังฆาธิการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งตามแผนงานโครงการผลิตสื่อเสริมความรู้แด่พระสังฆาธิการ ในปีงบประมาณ 2559 วารสารดังกล่าวกำหนดเป็นราย 3 เดือน ฉบับปฐมฤกษ์ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2558 จะส่งไปยังกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสและเจ้าคณะตำบลที่เข้าร่วมโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการทั่วประเทศ ที่จัดโดยสถาบันพระสังฆาธิการในแต่ละปีที่ผ่านมา นอกจากนี้บางส่วนจะเผยแพร่ไปยังหน่วยราชการต่าง ๆ ด้วย
*************************
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 20 พฤศจิกายน 2558

รางวัลพระราชทาน โล่ เกียรติบัตร และรางวัลของสำนักงาน ป.ป.ช. แก่บุคคล หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน ประจำปี 2558
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลพระราชทาน โล่ เกียรติบัตร และรางวัลของสำนักงาน ป.ป.ช. แก่บุคคล หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน เนื่องในวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช.ครบรอบ 16 ปี ณ อาคาร 4 ห้องนนทบุรี 1 สำนักงานป.ป.ช.
รางวัลในทุกประเภทเป็นการยกย่องและเชิดชูให้เป็นบุคคลตัวอย่างให้แก่สังคมไทย และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานซื่อสัตย์สุจริต หน่วยงานหรือองค์กรที่มีส่วนสนับสนุนภารกิจของ สำนักงานป.ป.ช. และตอบแทนคุณประโยชน์ในการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้แก่แผ่นดินไทย
ในครั้งนี้ นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ ในโครงการยกย่องผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งโครงการนี้มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และกัลยาณมิตร ป.ป.ช. ได้รับโล่รางวัลจำนวน 33 คน และเกียรติบัตร 8 คน
*************************
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 18 พฤศจิกายน 2558

สถาบันพระสังฆาธิการปรับปรุงพื้นที่จัดมุมนิทรรศการเผยแพร่ความรู้แด่พระสังฆาธิการและผู้สนใจ
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 สถาบันพระสังฆาธิการ (สฆ.) ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่บางส่วนภายในอาคารเอนกประสงค์ เพื่อจัดทำนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของสถาบันพระสังฆาธิการ การปกครองคณะสงฆ์ และหลักวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการสนองงานคณะสงฆ์ ซึ่งการจัดทำนิทรรศการดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งตามแผนงานโครงการผลิตสื่อเสริมความรู้แด่พระสังฆาธิการ
สำหรับพื้นที่จัดนิทรรศการ อยู่ภายในอาคารเอนกประสงค์ชั้นล่าง เชื่อมต่อกับห้องฉันภัตตาหาร ส่วนชั้นบนอาคารเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน ดังนั้นการจัดมุมนิทรรศการฯ จะช่วยให้พระสังฆาธิการ รวมทั้ง เด็ก เยาวชน ประชาชนและผู้สนใจได้รับความรู้ ยิ่งขึ้น
*************************
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 18 พฤศจิกายน 2558

สถาบันพระสังฆาธิการก่อสร้างลานเอนกประสงค์
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 สถาบันพระสังฆาธิการ ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ 2559 ในการปรับปรุงอาคารสถานที่ โดยเทพื้นคอนกรีต ปูพื้นกระเบื้อง และสร้างหลังคาคลุมพื้นที่บริเวณด้านหลังอาคารฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวกำหนดให้เป็นลานกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ตามหลักสุตรสำหรับพระสังฆาธิการ และใช้เป็นลานเอนกประสงค์สำหรับเด็กและเยาวชนที่เข้าค่ายคุณธรรม อีกทั้งยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจได้ด้วย ซึ่งการก่อสร้างดังกล่าวขณะนี้มีความคืบหน้าไปมาก
****************************
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 16 พฤศจิกายน 2558

สถาบันพระสังฆาธิการประชุมจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และจัดทำรายงานประจำปี 2558
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการ และเจ้าหน้าที่สถาบันพระสังฆาธิการ ประชุมจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 เพื่อให้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและกำหนดแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับปฏิทินงบประมาณ ซึ่งสำนักงบประมาณกำหนดให้ส่งคำของบประมาณโดยรัฐมนตรีที่กำกับให้ความเห็นชอบ ซึ่งสถาบันพระสังฆาธิการได้ จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และทบทวนเป้าหมายตัวชี้วัด จากนั้นได้ประชุมเรื่องการจัดทำรายงานประจำปี 2558 (Annual Report) เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
****************************
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 12 พฤศจิกายน 2558

ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการ สำรวจติดตามการดำเนินงานก่อสร้าง ภายในสถาบันพระสังฆาธิการ
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการ ติดตามการดำเนินงานก่อสร้างสถานที่จอดรถข้างอาคารฝึกอบรม , โรงซักล้าง และการเทพื้นคอนกรีตพร้อมคลุมหลังคาส่วนต่อเติมอาคารฝึกอบรม เพื่อพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ให้มีความพร้อมสนองงานคณะสงฆ์ และบริการสังคม
****************************
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 10 พฤศจิกายน 2558

สถาบันพระสังฆาธิการ จัด BIG CLEANING DAY ประจำปีงบประมาณ 2559
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 สถาบันพระสังฆาธิการ (สฆ.) จัดกิจกรรม BIG CLEANING DAY ประจำปีงบประมาณ 2559 วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม อุปกรณ์ของใช้ในสถานที่ทำงาน ฯลฯ ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง มีส่วนร่วมช่วยกันดูแลรักษาและพัฒนาคุณภาพงานให้มีมาตรฐาน มีจิตสำนึกที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่น เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความเป็นเอกภาพและมิตรภาพ คำนึงถึงประโยชน์ของราชการและกิจการงานพระพุทธศาสนาเป็นสำคัญ
สำหรับกิจกรรม BIG CLEANING DAY ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 บุคลากรสถาบันพระสังฆาธิการได้ร่วมกันจัดเก็บทำความสะอาด ปรับปรุง ห้องจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์เครื่องครัว ให้เกิดความสะอาดและสวยงาม
**************************
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 9 พฤศจิกายน 2558

การประชุมเตรียมการจัดโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2559
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 น. นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการ ได้ประชุมเจ้าหน้าที่สถาบันพระสังฆาธิการ เพื่อเตรียมการจัดโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ สำนักงานสถาบันพระสังฆาธิการ จ.ราชบุรี
****************************
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 9 พฤศจิกายน 2558

สถาบันพระสังฆาธิการร่วมกับฝ่ายออกแบบก่อสร้างสำรวจพื้นที่เตรียมปรับปรุงสถานที่เพื่อใช้ในกิจการพระศาสนา ในปีงบประมาณ 2559
เมื่อเร็วๆนี้ สถาบันพระสังฆาธิการร่วมกับฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง กองพุทธศาสนสถาน ได้ลงสำรวจพื้นที่เตรียมการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสถานที่ ในปีงบประมาณ 2559 โดยจะดำเนินการก่อสร้างที่จอดรถพร้อมเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กข้างอาคารฝึกอบรม จำนวน 1 แห่ง เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหลังอาคารฝึกอบรมเชื่อมต่อห้องน้ำ พร้อมคลุมหลังคาตลอดแนว เพื่อป้องกันแดดฝนและพัฒนาพื้นที่ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ 2559 สถาบันพระสังฆาธิการจะดำเนินการปรับปรุงอาคารฝึกอบรมโดยสร้างเหล็กดัดป้องกันลิงป่ารื้อค้นสิ่งของภายในอาคาร และก่อสร้างโรงซักตากผ้า เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พระสังฆาธิการและผู้ติดต่อขอใช้บริการสถานที่ ในการดำเนินการดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งตามแผนพัฒนาสถาบันพระสังฆาธิการ สู่การมีมาตรฐานด้านวิชาการและบริการในอนาคต
****************************
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 25 กันยายน 2558

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 12 - 13 กันยายน 2558 ณ สถาบันพระสังฆาธิการ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
****************************
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 14 กันยายน 2558

รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมพระสังฆาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายกนก แสนประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยนายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการ และคณะ ไปตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินผลพระสังฆาธิการในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้เข้าร่วมโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการ ฯ ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
****************************
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 7 กันยายน 2558

รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมพระสังฆาธิการจังหวัดชลบุรี
เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายกนก แสนประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยนายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการ และคณะ ไปตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินผลพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี ผู้เข้าร่วมโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการ ฯ ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
****************************
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 2 กันยายน 2558

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาวะผู้นำและการสร้างทีมงาน
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาภาวะผู้นำ และการสร้างทีมงานเพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาศักยภาพของข้าราชการระดับอำนวยการต้น/สูง และชำนาญการพิเศษ" ในการนี้นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการ ได้เข้าร่วมโครงการฯ ณ ห้องประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ พุทธมณฑล
****************************
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 26 สิงหาคม 2558

วัดแพร่ธรรมารามบริจาคชุดเครื่องเสียงประจำห้องประชุมฯสถาบันพระสังฆาธิการ
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.30 น . พระปลัดเอกราช เขมานนฺโท ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแพร่ธรรมาราม ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ เจ้าคณะตำบลจังหวัด (ธรรมยุต) ผู้เข้าร่วมโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบลรุ่นที่ 19 ในนามคณะศิษย์วัดแพร่ธรรมาราม เข้ารับหนังสืออนุโมทนาขอบคุณจากพระเดชพระคุณพระพรหมมุนี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานพิธีปิดโครงการฯ ในการที่พระปลัดเอกราช เขมานนฺโท และคณะศิษย์วัดแพร่ธรรมราม ได้บริจาคชุดเครื่องเสียงยี่ห้อ BOSE ประกอบด้วย ลำโพง เครื่องควบคุมลำโพง เครื่องมิกเซอร์ เครื่องพาวเวอร์แอม และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ สำหรับติดตั้งประจำห้องประชุมบรรยายถวายความรู้ฯ ณ สถาบันพระสังฆาธิการ นับว่าเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานสนองงานคณะสงฆ์และรัฐเป็นอย่างยิ่ง
**************************
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 17 กรกฎาคม 2558

พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบลรุ่นที่ 19 บริจาคทรัพย์เพื่อการพัฒนาสถาบันพระสังฆาธิการ
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบลทั่วประเทศ รุ่นที่ 19 ผู้เข้าร่วมโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการ ตามมติมหาเถรสมาคม ในปีงบประมาณ 2558 ระหว่างวันที่ 7-16 กรกฎาคม 2558 ณ สถาบันพระสังฆาธิการ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ร่วมบริจาคทรัพย์จัดสร้างเตียงประจำห้องพักพระสังฆาธิการ (เป็นอนุสรณ์ประจำรุ่น) เพื่อร่วมพัฒนาสถาบันพระสังฆาธิการให้มีความเจริญก้าวหน้า สามารถสนองงานคณะสงฆ์และรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
ในการนี้ พระเดชพระคุณพระพรหมมุนี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานพิธีปิด ได้เมตตาประทานโอกาสให้ พระมหาสำเริง ธมฺมเตโช เจ้าคณะตำบลบ้านแป้ง วัดสุนทราราม ตำบลห่อหมก อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานคณะพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบลรุ่นที่ 19 ในนามพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบลรุ่นที่ 19 เข้ารับหนังสืออนุโมทนาขอบคุณ นับเป็นขวัญกำลังใจแด่พระสังฆาธิการผู้เข้าร่วมโครงการฯ และข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถาบันพระสังฆาธิการ
**************************
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 17 กรกฎาคม 2558

สถาบันพระสังฆาธิการติดตั้งเครื่องปรับอากาศประจำอาคารงบประมาณประจำปี 2558
สถาบันพระสังฆาธิการ ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ต่าง ๆ ภายในบริเวณสถาบัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสนองงานคณะสงฆ์และรัฐ โดยในปีงบประมาณ 2558 สถาบันพระสังฆาธิการได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องปรับอากาศอาคารฝึกอบรม อาคารเอนกประสงค์และวิหารสวดมนต์ปฏิบัติธรรม
**************************
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 3 กรกฎาคม 2558

สถาบันพระสังฆาธิการปรับปรุงภูมิทัศน์ติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ภายใน
เมื่อเร็วๆนี้ สถาบันพระสังฆาธิการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยจัดทำป้ายแนะนำสถานที่ต่างๆภายในบริเวณสถาบัน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้ามาติดต่อราชการและใช้บริการสถาบันพระสังฆาธิการ
**************************
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 3 กรกฎาคม 2558

พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสทั่วประเทศ รุ่นที่ 36 ร่วมบริจาคพัฒนาสถาบันพระสังฆาธิการ
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสทั่วประเทศ รุ่นที่ 36 ที่เข้าร่วมโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการตามมติมหาเถรสมาคม ได้ร่วมบริจาคจัดสร้างประตูกระจกหน้าอาคารฝึกอบรมของสถาบันพระสังฆาธิการ และบริจาคผ้าคลุมพนักเก้าอี้ประจำห้องบรรยายถวายความรู้ ฯ (เป็นอนุสรณ์ประจำรุ่น) เพื่อรองรับการติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามแผนงานงบประมาณประจำปี 2558 นับเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และกิจการคณะสงฆ์ เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมสืบไป
*****************************
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 22 มิถุนายน 2558

ธรรมสภา-สถาบันบันลือธรรม มอบหนังสือธรรรมะเพื่อใช้ในกิจกรรมของสถาบันพระสังฆาธิการ
เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผู้แทนธรรมสภา-สถาบันบันลือธรรม ได้สนับสนุนหนังสือธรรมะแก่สถาบันพระสังฆาธิการ เพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสทั่วประเทศ ณ สถาบันพระสังฆาธิการ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
******************************
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 10 มิถุนายน 2558

รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานพัฒนาสถาบันพระสังฆาธิการ
เมื่อเร็วๆนี้ นายกนก แสนประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กำกับดูแลสถาบันพระสังฆาธิการ เดินทางมารับมอบงานก่อสร้างถนนลาดยางและตรวจติดตามผลการดำเนินงานการก่อสร้างต่างๆ ของสถาบันพระสังฆาธิการ ตามแผนงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยมีนายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการ และเจ้าหน้าที่สถาบันพระสังฆาธิการ ให้การต้อนรับ
******************************
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 25 พฤษภาคม 2558

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม จัดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม รุ่นที่ 2
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม อ.เมือง ฯ จ.สมุทรสงคราม จัดโครางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน นักศึกษา ในการดำรงชีวิตในสังคมได้อยู่อย่างมีความสุข รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2558 จำนวน 350 คน ณ สถาบันพระสังฆาธิการ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
******************************
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 8 พฤษภาคม 2558

คณะโฆษกและคณะทำงานโฆษกประจำสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประชุมหารือการจัดรายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ และการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ หมู่บ้านรักษาศีล 5
วันนี้ (7 พ.ค. 2558) เวลา 10.00 น. คณะโฆษกและคณะทำงานโฆษกประจำสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประชุมหารือการจัดรายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ และการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ในการนี้นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการ ร่วมประชุมฯ ณ ห้องสมุดพระพุทธศาสนามหาสิรินาถ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
***************************
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 7 พฤษภาคม 2558

สถาบันพระสังฆาธิการก่อสร้างที่จอดรถอำนวยความสะดวกผู้ใช้บริการ
ปีงบประมาณ 2558 สถาบันพระสังฆาธิการได้ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่ที่จอดรถ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการและใช้บริการสถานที่ของสถาบันพระสังฆาธิการ
***************************
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 7 พฤษภาคม 2558

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม จัดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม รุ่นที่ 1
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม อ.เมือง ฯ จ.สมุทรสงคราม จัดโครางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน นักศึกษา ในการดำรงชีวิตในสังคมได้อยู่อย่างมีความสุข รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2558 จำนวน 650 คน ณ สถาบันพระสังฆาธิการ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
******************************
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 6 พฤษภาคม 2558

สถาบันพระสังฆาธิการดำเนินการปรับปรุงห้องพักสำหรับพระสังฆาธิการ
เมื่อเร็วๆนี้ สถาบันพระสังฆาธิการ ได้เริ่มดำเนินการปรับปรุงห้องพักสำหรับพระสังฆาธิการ โดยเน้นความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ในการนี้ พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสทั่วประเทศ รุ่นที่ 35 ได้มีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาสถาบันพระสังฆาธิการ โดยบริจาคเตียงนอนประจำห้องพักพระสังฆาธิการ (เป็นอนุสรณ์ประจำรุ่น) ซึ่งจะเป็นการอำนวยความสะดวกแด่พระสังฆาธิการผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต่อไป
***************************
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 17 เมษายน 2558

สถาบันพระสังฆาธิการก่อสร้างห้องน้ำใหม่ถวายความสะดวกพระสังฆาธิการ
ปีงบประมาณ 2558 สถาบันพระสังฆาธิการได้รับงบประมาณค่าก่อสร้างห้องน้ำและห้องอาบน้ำหลังใหม่ จำนวน 15 ห้อง เพื่อลดปัญหาห้องน้ำและห้องอาบน้ำไม่เพียงพอ ดังนั้นสถาบันพระสังฆาธิการจึงได้ดำเนินการในเรื่องนี้เพื่อถวายความสะดวกแด่พระสังฆาธิการและบริการประชาชนที่มาติดต่อหรือใช้บริการสถาบันพระสังฆาธิการ
***************************
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 10 เมษายน 2558

ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการลงนามถวายพระพร
เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการ ลงนามถวายพระพรเนื่องในวโรกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
***************************
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 2 เมษายน 2558

สถาบันพระสังฆาธิการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุการเกษตรหลังใหม่
ในปีงบประมาณ 2558 นี้ สถาบันพระสังฆาธิการได้รับงบประมาณค่าสิ่งก่อสร้าง รายการก่อสร้างอาคารเก็บ วัสดุการเกษตร จำนวน 1หลัง สำหรับใช้ในการจัดเก็บอุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้ เกี่ยวกับงานการเกษตรและงานบำรุงรักษาพื้นที่ภายในสถาบันพระสังฆาธิการให้เกิดความเป็นระบบระเบียบและเก็บรักษาวัสดุครุภัณฑ์เครื่องมือการเกษตรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
********************************
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 27 มีนาคม 2558

สถาบันพระสังฆาธิการปรับปรุงเวทีอาคารฝึกอบรมสำหรับจัดกิจกรรมถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการ
สถาบันพระสังฆาธิการดำเนินการปรับปรุงเวทีภายในอาคารฝึกอบรมให้มีความแข็งแรงและเรียบร้อยสวยงาม เนื่องจากที่ผ่านมาเวทีดังกล่าวซึ่งใช้สำหรับจัดโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการและกิจกรรมต่างๆอยู่ในสภาพผุพังไม่มีความมั่นคงแข็งแรงในการรองรับน้ำหนัก อาจเกิดอันตรายขึ้นได้ขณะใช้งาน โดยใช้งบประมาณประจำปี 2558 เพื่อใช้ในการปรับปรุงเวทีอาคารฝึกอบรมและใช้ในกิจการงานพระพุทธศาสนา งานคณะสงฆ์และกิจกรรมด้านสังคมต่อไป
********************************
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 27 มีนาคม 2558

สถาบันพระสังฆาธิการ ดำเนินการบูรณะซ่อมแซมซุ้มประตูทางเข้าออก และก่อสร้างซ่อมแซมรั้วกำแพงด้านหน้าสถาบันฯ
สถาบันพระสังฆาธิการ ดำเนินการบูรณะซ่อมแซมซุ้มประตูทางเข้าออก และก่อสร้างซ่อมแซมรั้วกำแพงด้านหน้าสถาบันฯ ที่ชำรุดทรุดโทรมให้มีสภาพเรียบร้อยสวยงาม โดยใช้งบประมาณประจำปี 2558 ในการพัฒนาพื้นที่สถาบันพระสังฆาธิการให้มีความพร้อมในการรับสนองงานคณะสงฆ์และบริการประชาชนต่อไป
********************************
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 9 มีนาคม 2558

สถาบันพระสังฆาธิการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อองค์พระปางโปรดอาฬวกยักษ์วางเป้าพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธ
สถาบันพระสังฆาธิการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ดำเนินงานร่วมกับกรมการทหารช่างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกภายในสถาบันพระสังฆาธิการ เส้นเลียบเชิงเขาต่อเนื่องไปถึงโดยรอบบริเวณองค์พระประธานปางโปรดอาฬวกยักษ์ โดยโครงการก่อสร้างดังกล่าวได้รับงบประมาณ ประจำปี 2558 เพื่อพัฒนาเส้นทางการสัญจรและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการและใช้บริการสถาบันพระสังฆาธิการ ซึ่งในปีงบประมาณที่ผ่านมาสถาบันพระสังฆาธิการร่วมกับกรมการทหารช่างทำการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกไปแล้ว 1 เส้นทาง แต่ถนนบางช่วงยังไม่ได้มีการพัฒนา ดังนั้นในปีงบประมาณ 2558 จึงได้ก่อสร้างถนนภายในสถาบันพระสังฆาธิการ ให้เสร็จเรียบร้อยเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการพระพุทธศาสนา งานคณะสงฆ์และบริการประชาชนโดยวางเป้าหมายในอนาคตที่จะพัฒนาสถาบันพระสังฆาธิการ ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงพุทธต่อไป
********************************
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 3 มีนาคม 2558

โครงการอบรมวิปัสนากัมมัฎฐาน หลักสูตรพิเศษ รุ่นที่ 3
คณะสงฆ์วัดเขาวัง โดย พระมหาภูมิชาย อคฺคปญฺโญ ได้จัดโครงการอบรมวิปัสนากัมมัฎฐาน หลักสูตรพิเศษ รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2558 ณ สถาบันพระสังฆาธิการ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
*******************************
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 2 มีนาคม 2558

สถาบันพระสังฆาธิการ ร่วมกับกรมการทหารช่างเตรียมก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปีงบประมาณ 2558
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 สถาบันพระสังฆาธิการร่วมกับกรมการทหารช่าง จังหวัดราชบุรี สำรวจพื้นที่ภายในบริเวณสถาบันพระสังฆาธิการ เพื่อก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในสถาบันพระสังฆาธิการ ตามงบประมาณประจำปี 2558 ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคเพื่อสนองงานคณะสงฆ์ และบริการประชาชน ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
**************************
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 26 กุมภาพันธ์ 2558

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนาสมรรถนะองค์การของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2558
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.30 น. นายกนก แสนประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนาสมรรถนะองค์การของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2558 ในการนี้นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการ เป็นคณะทำงานร่วมประชุมฯ ระหว่างวันที่ 18~20 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
****************************
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 18 กุมภาพันธ์ 2558

พศ. จัดถวายความรู้เสริมศักยภาพพระสังฆาธิการ ประจำปี 2558
คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการ ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (นายกนก แสนประเสริฐ) เป็นประธานและร่วมฟังพระธรรมเทศนาเนื่องในวันธรรมสวนะ
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการ ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (นายกนก แสนประเสริฐ) เป็นประธานและร่วมฟังพระธรรมเทศนาเนื่องในวันธรรมสวนะ โดยมีพระศรีวิสุทธิวงศ์ วัดพระปฐมเจดีย์ฯ จังหวัดนครปฐม เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา ณ วิหารพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
**********************************
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 3 กุมภาพันธ์ 2558

ผู้บริหาร พศ.ถวายมุทิตาสักการะพระพรหมมุนีเนื่องในศุภวาระมงคลอายุ65ปี
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 เวลา 13.00 น. นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายกนก แสนประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าถวายมุทิตาสักการะ พระเดชพระคุณพระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค14-15 (ธรรมยุต) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เนื่องในศุภวาระมงคลอายุ 65 ปี ในการนี้นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการได้ร่วมถวายมุทิตาสักการะพระเดชพระคุณเจ้าในโอกาสนี้ด้วย
****************************
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 22 มกราคม 2558

คณะผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมถวายมุทิตาสักการะพระพรหมเวที วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 เวลา 14.00 น. นายกนก แสนประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าถวายมุทิตาจิตสักการะพระเดชพระคุณพระพรหมเวที เจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร ในพิธีสมโภชหิรัญบัฎ ชั้นรองสมเด็จพระราชาคณะ "พระพรหมเวที" ณ วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม
***************************
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 15 มกราคม 2558

สถาบันพระสังฆาธิการ สนับสนุนกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม จัดโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ เพื่อสร้างความรู้และประสบการณ์ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 12 - 15 มกราคม 2558 ณ สถาบันพระสังฆาธิการ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
******************************
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 12 มกราคม 2558

โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
คณะสงฆ์วัดเขาวัง โดย พระมหาภูมิชาย อคฺคปญฺโญ ได้จัดโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 ระหว่างวันที่ 1 - 14 ธันวาคม 2557 ณ สถาบันพระสังฆาธิการ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
*******************************
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 3 ธันวาคม 2557

รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมวัดในจังหวัดภูเก็ต
เมื่อวันที่18 พฤศจิกายน 2557 นายกนก แสนประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมคณะประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สถาบันพระสังฆาธิการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต เข้ากราบนมัสการพระวิสุทธิธรรมคณี เจ้าอาวาสวัดท่าเรือ เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมวัดและพบปะพระสังฆาธิการในจังหวัดภูเก็ต โดยได้ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการวัดและการปกครองคณะสงฆ์
*************************************
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 21 พฤศจิกายน 2557

รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมวัดในจังหวัดชุมพร
นายกนก แสนประเสริฐรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถาบันพระสังฆาธิการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนองและชุมพรตรวจเยี่ยมวัดและพบปะพระสังฆาธิการในจังหวัดระนองและชุมพร ในโอกาสนี้ได้เข้ากราบนมัสการพระวิจิตรธรรมนิเทศ รองเจ้าคณะจังหวัดชุมพร เจ้าอาวาสวัดราชบุรณะ เพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการวัดและการปกครองคณะสงฆ์ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2557 ณ วัดราชบุรณะ จังหวัดชุมพร
**********************************
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 3 พฤศจิกายน 2557

รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมวัดในจังหวัดพิษณุโลก
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557 นายกนก แสนประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมคณะประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สถาบันพระสังฆาธิการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลกเข้ากราบนมัสการพระธรรมเสนานุวัตร เจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร รองเจ้าคณะภาค 5 อำเภอเมือง ฯ จังหวัดพิษณุโลก ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมวัดและพบปะพระสังฆาธิการในจังหวัดพิษณุโลกและอุตรดิตถ์ โดยได้ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการวัดและการปกครองคณะสงฆ์
*************************************
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 21 ตุลาคม 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสมุทรสงคราม จัดโครงการปฐมนิเทศ และพัฒนาคุณธรรม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสมุทรสงคราม ได้จัดโครงการปฐมนิเทศ และพัฒนาคุณธรรม ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2557 ณ สถาบันพระสังฆาธิการ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
***************************************
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 25 กันยายน 2557

สถาบันพระสังฆาธิการ จัดพิธีมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุ
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 เวลา 10.00 น. สถาบันพระสังฆาธิการ (สฆ.) ได้จัดพิธีมอบของที่ระลึกแด่นางทอง พิรุณดี ลูกจ้างสถาบันพระสังฆาธิการ ซึ่งเกษียณอายุ ในปีงบประมาณ 2557 ณ ห้องประชุมสถาบันพระสังฆาธิการ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 25 กันยายน 2557

ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการพร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมรับฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติ
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00 น. - 14.00 น. ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการ พร้อมเจ้าหน้าที่สถาบันพระสังฆาธิการ ได้เข้าร่วมรับฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติ กัณฑ์ที่ 5 "กัณฑ์ชูชก" ณ ศาลาการเปรียญ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ (ท่าพระจันทร์)
************************
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ/8 กรกฎาคม 2557

พระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานในพิธีปิดโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบลทั่วประเทศ รุ่นที่ 18 ประจำปี 2557
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 พระพรหมมุนี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานในพิธีปิดโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบลทั่วประเทศ รุ่นที่ 18 ประจำปี 2557 โดยมีนายมนตรี บำรุง ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนายการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถวายรายงาน เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 เวลา 13.00 น. ณ สถาบันพระสังฆาธิการ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
************************
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ/26 มิถุนายน 2557

พระธรรมปริยัติเวที เจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีมอบอุปกรณ์เครื่องเสียงประจำห้องบรรยาย
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 พระธรรมปริยัติเวที เจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีมอบอุปกรณ์เครื่องเสียงประจำห้องบรรยาย สถาบันพระสังฆาธิการ โดยพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบล รุ่นที่ 18 ให้ไว้แก่สถาบันพระสังฆาธิการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (เป็นอนุสรณ์ประจำรุ่น) เพื่อใช้ในกิจการงานคณะสงฆ์ ซึ่งสถาบันพระสังฆาธิการ ได้ดำเนินการติดตั้งภายในห้องบรรยายถวายความรุ้เสร็จเรียบร้อยแล้ว
************************
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ/26 มิถุนายน 2557

รองเจ้าคณะอำเภอโพธาราม ถวายนมกล่องแก่พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบล รุ่นที่ 18
พระครูวิทิตพัฒนโสภณ รองเจ้าคณะอำเภอโพธาราม เจ้าอาวาสวัดพระศรีอารย์ จังหวัดราชบุรี ถวายนมกล่อง จำนวน 1,200 กล่อง ผ่านสถาบันพระสังฆาธิการ เพื่อนำถวายพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบล รุ่นที่ 18 ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 ณ อาคารฝึกอบรม สถาบันพระสังฆาธิการ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
******************
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ/17 มิถุนายน 2557

พระรัตนสุธีรับประกาศเกียรติคุณบัตรผู้อุปถัมภ์เครื่องปรับอากาศติดตั้งห้องบรรยายสถาบันพระสังฆาธิการ
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 พระรัตนสุธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม เข้ารับประกาศเกียรติคุณบัตรผู้ดำเนินการประสานงานการอุปถัมภ์เครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ติดตั้งในการพัฒนาปรับปรุงห้องบรรยายภายในอาคารฝึกอบรม ณ สถาบันพระสังฆาธิการ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โดยเข้ารับประกาศเกียรติคุณบัตรจากพระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานพิธีปิดโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสทั่วประเทศ รุ่นที่34 ประจำปี 2557
***************************
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ/29 พฤษภาคม 2557

พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสรุ่น 34 สนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาปรับปรุงห้องบรรยายถวายความรู้
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสทั่วประเทศ รุ่นที่34 ได้สนับสนุนการดำเนินงานสนองงานคณะสงฆ์ของสถาบันพระสังฆาธิการโดยมอบอุปกรณ์สำหรับห้องบรรยายซึ่งสถาบันพระสังฆาธิการได้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม ประกอบด้วยโต๊ะ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์และจอโปรเจคเตอร์ (เป็นอนุสรณ์ประจำรุ่น) ***************************
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ/29 พฤษภาคม 2557

พระธรรมปัญญาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี เปิดโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รุ่นที่ ๓๔
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระธรรมปัญญาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสทั่วประเทศ รุ่นที่ ๓๔ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ ณ สถาบันพระสังฆาธิการ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โดยมีนายกนก แสนประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวรายงานถึงความสำคัญของโครงการ ฯ ความตอนหนึ่งว่า วัดเป็นสถาบันหลักในการปกครองและการดำเนินกิจการของคณะสงฆ์ และพระศาสนาที่สำคัญที่สุด กฎหมายคณะสงฆ์บัญญัติให้วัดมีฐานะเป็นนิติบุคคล และให้เจ้าอาวาสเป็นผู้แทนวัดในกิจการทั่วไป อีกทั้งเป็นผู้ปกครองวัดและมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติ คณะสงฆ์ เจ้าอาวาสจึงเป็นผู้มีความสำคัญต่อความเสื่อมและความเจริญของพระพุทธศาสนาและ คณะสงฆ์ ดังนั้นวัดจึงควรได้รับการอุปถัมภ์ โดยให้ได้รับการถวายความรู้ เพื่อให้ได้รับทราบบทบาทหน้าที่ของตน ด้านการปกครอง การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ สามารถปฏิบัติตามพระธรรมวินัย จารีตประเพณี กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติและประกาศของมหาเถรสมาคมได้อย่างถูกต้อง สามารถนำความรู้ ตลอดทั้งเทคนิควิธีการบริหารและการจัดการวัดไปประยุกต์ ใช้ได้อย่างถูกต้องตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงได้มอบหมายให้สถาบันพระสังฆาธิการ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี จัดโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสทั่วประเทศ ทั้งมหานิกายและธรรมยุต ตามหลักสูตรของมหาเถรสมาคมขึ้น เพื่อให้พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ สามารถปฏิบัติหน้าที่สนองงานและกิจการของคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และแสวงหาแนวทางพัฒนากิจการพระศาสนา ให้สามารถสนองการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระราโชบาย และเกิดประโยชน์ต่อชุมชน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ส่งผลให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะเพิ่มขึ้น
การจัดถวายความรู้ในครั้งนี้ เป็นรุ่นที่ ๓๔ จัดระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๑๐ วัน ตามหลักสูตรมีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยพระวิทยากรและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขาวิชา มีการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานทำวัตร เช้า – เย็น
************************
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ/20 พฤษภาคม 2557

ดร.กนก แสนประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รับปริญญาบัตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2557 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยอนุมัติสภามหาวิทยาลัยได้มอบปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาพระพุทธศาสนาแก่ ดร.กนก แสนประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยเข้ารับปริญญาบัตรจากเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช โอกาสนี้ได้นมัสการพระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ หอประชุม มจร
*****************************
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ/19 พฤษภาคม 2557

สถาบันพระสังฆาธิการ จัด BIG CLEANING DAY
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 สถาบันพระสังฆาธิการ (สฆ.) จัดกิจกรรม BIG CLEANING DAY ประจำเดือนตลอดปีงบประมาณ 2557 โดยการอนุมัติของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำหรับกิจกรรม BIG CLEANING DAY ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 บุคลากรสถาบันพระสังฆาธิการได้ร่วมกันทำความสะอาด กวาดพื้นถนน ตัดหญ้า บริเวณรอบๆอาคารฝึกอบรมของสถาบันพระสังฆาธิการ ให้เกิดความสะอาดและสวยงาม
********************************
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 16 พฤษภาคม 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสมุทรสงคราม จัดโครงการปฐมนิเทศ และพัฒนาคุณธรรม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสมุทรสงคราม ได้จัดโครงการปฐมนิเทศ และพัฒนาคุณธรรม ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 28 - 30 เมษายน 2557 ณ สถาบันพระสังฆาธิการ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
***************************************
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 28 เมษายน 2557


สถาบันพระสังฆาธิการได้รับความเมตตาจากพระเถรานุเถระ บริจาคเครื่องปรับอากาศเพื่อกิจการคณะสงฆ์
เมื่อเร็ว ๆ นี้พระเดชพระคุณพระธรรมปริยัติเวที เจ้าคณะภาค 15 วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร พร้อมด้วยพระเถรานุเถระ ประกอบด้วย พระธรรมปัญญาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี พระราชวิริยาลังการ เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระรัตนสุธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระครูสุภัทรญาณนิวิฐ เจ้าคณะอำเภอปากท่อ พระครูพิพัฒน์จริยาภรณ์ รองเจ้าคณะอำเภอปากท่อ พระครูพิบูลกิจจารักษ์ พระวิปัสสนาจารย์ ประจำโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการ พร้อมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รุ่นที่ 33 ได้เมตตาบริจาคเครื่องปรับอากาศ จำนวน 10 เครื่อง แก่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อติดตั้งไว้ใช้ในกิจการพระพุทธศาสนา และคณะสงฆ์สนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานในภารกิจของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตามที่มหาเถรสมาคมเห็นชอบ ณ สถาบันพระสังฆาธิการ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ซึ่งก่อนนี้ในปีงบประมาณ 2556 พระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ได้เมตตาบริจาคทรัพย์ แก่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศด้วยเช่นกันจึงนับเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา และเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้กิจการคณะสงฆ์โดยส่วนรวมบังเกิดความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป จึงกราบขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้
********************************
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 25 เมษายน 2557

สถาบันพระสังฆาธิการ จัด BIG CLEANING DAY
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 สถาบันพระสังฆาธิการ (สฆ.) จัดกิจกรรม BIG CLEANING DAY ประจำเดือนตลอดปีงบประมาณ 2557 โดยการอนุมัติของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม อุปกรณ์ของใช้ในสถานที่ทำงาน ฯลฯ ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง มีส่วนร่วมช่วยกันดูแลรักษาและพัฒนาคุณภาพงานให้มีมาตรฐาน มีจิตสำนึกที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่น เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความเป็นเอกภาพและมิตรภาพ คำนึงถึงประโยชน์ของราชการและกิจการงานพระพุทธศาสนาเป็นสำคัญ
สำหรับกิจกรรม BIG CLEANING DAY ประจำเดือนเมษายน 2557 บุคลากรสถาบันพระสังฆาธิการได้ร่วมกันทำความสะอาด และได้ทำการติดตั้งผ้าม่าน ที่ชั้นล่างอาคารสำนักงานของสถาบันพระสังฆาธิการ ให้เกิดความสะอาดและสวยงาม
********************************
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 24 เมษายน 2557

สถาบันพระสังฆาธิการ จัด BIG CLEANING DAY
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 สถาบันพระสังฆาธิการ (สฆ.) จัดกิจกรรม BIG CLEANING DAY ประจำเดือนตลอดปีงบประมาณ 2557 โดยการอนุมัติของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม อุปกรณ์ของใช้ในสถานที่ทำงาน ฯลฯ ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง มีส่วนร่วมช่วยกันดูแลรักษาและพัฒนาคุณภาพงานให้มีมาตรฐาน มีจิตสำนึกที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่น เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความเป็นเอกภาพและมิตรภาพ คำนึงถึงประโยชน์ของราชการและกิจการงานพระพุทธศาสนาเป็นสำคัญ
สำหรับกิจกรรม BIG CLEANING DAY ประจำเดือนมีนาคม 2557 บุคลากรสถาบันพระสังฆาธิการได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงห้องฝึกอบรม และได้ทำการติดตั้งม่านบังแสง (มู่ลี่) ห้องฝึกอบรม อาคารฝึกอบรมของสถาบันพระสังฆาธิการ ให้เกิดความสะอาดและสวยงาม
********************************
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 31 มีนาคม 2557

พระวิสุทธิวงศาจารย์ เปิดโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รุ่นที่ ๓๓
เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระวิสุทธิวงศาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการถวายความรู้แด่ พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสทั่วประเทศ รุ่นที่ ๓๓ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ ณ สถาบันพระสังฆาธิการ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โดยมีนายกนก แสนประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวรายงานถึงความสำคัญของโครงการ ฯ ความตอนหนึ่งว่า วัดเป็นสถาบันหลักในการปกครองและการดำเนินกิจการของคณะสงฆ์ และพระศาสนาที่สำคัญที่สุด กฎหมายคณะสงฆ์บัญญัติให้วัดมีฐานะเป็นนิติบุคคล และให้เจ้าอาวาสเป็นผู้แทนวัดในกิจการทั่วไป อีกทั้งเป็นผู้ปกครองวัดและมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติ คณะสงฆ์ เจ้าอาวาสจึงเป็นผู้มีความสำคัญต่อความเสื่อมและความเจริญของพระพุทธศาสนาและ คณะสงฆ์ ดังนั้นวัดจึงควรได้รับการอุปถัมภ์ โดยให้ได้รับการถวายความรู้ เพื่อให้ได้รับทราบบทบาทหน้าที่ของตน ด้านการปกครอง การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ สามารถปฏิบัติตามพระธรรมวินัย จารีตประเพณี กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติและประกาศของมหาเถรสมาคมได้อย่างถูกต้อง สามารถนำความรู้ ตลอดทั้งเทคนิควิธีการบริหารและการจัดการวัดไปประยุกต์ ใช้ได้อย่างถูกต้องตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงได้มอบหมายให้สถาบันพระสังฆาธิการ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี จัดโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสทั่วประเทศ ทั้งมหานิกายและธรรมยุต ตามหลักสูตรของมหาเถรสมาคมขึ้น เพื่อให้พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ สามารถปฏิบัติหน้าที่สนองงานและกิจการของคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และแสวงหาแนวทางพัฒนากิจการพระศาสนา ให้สามารถสนองการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระราโชบาย และเกิดประโยชน์ต่อชุมชน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ส่งผลให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะเพิ่มขึ้น
การจัดถวายความรู้ในครั้งนี้ เป็นรุ่นที่ ๓๓ จัดระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๑๐ วัน ตามหลักสูตรมีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยพระวิทยากรและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขาวิชา มีการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานทำวัตร เช้า – เย็น
------------------------
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 18 มีนาคม 2557

สถาบันพระสังฆาธิการจัดโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการทั่วประเทศ ประจำปี ๒๕๕๗
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) โดยสถาบันพระสังฆาธิการ (สฆ.) จัดโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสและเจ้าคณะตำบล ทั่วประเทศ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ สถาบันพระสังฆาธิการ ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ความสำคัญของโครงการฯ อันเนื่องมาจากสังคมไทยมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านวัตถุและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างมาก ส่งผลให้เกิดความเสื่อมถอยทางศีลธรรมมากขึ้นในสังคมประชาชนส่วนหนึ่งขาดความเลื่อมใสและศรัทธาในพระพุทธศาสนา มีแนวคิดและแนวทางการดำเนินชีวิตที่ห่างไกลหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา พระสงฆ์ที่เคยเป็นผู้นำชุมชนกลับมีบทบาทลดน้อยลง อีกทั้งได้มีการนำปัญหาและจุดอ่อนของคณะสงฆ์มาตีแผ่มากขึ้น ดังนั้นแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวส่วนหนึ่งจำเป็นต้องอาศัยการดำเนินงานของคณะสงฆ์ โดยเฉพาะพระสังฆาธิการที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย กฎ ระเบียบ มติ ประกาศของมหาเถรสมาคม และภารกิจหลักทั้ง ๖ ด้าน ได้แก่ งานด้านการปกครอง การศาสนศึกษา การสาธารณูปการ การเผยแผ่ การศึกษาสงเคราะห์ และการสาธารณสงเคราะห์ รวมถึงความรู้ในการบริหารจัดการสมัยใหม่

 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบงานพระพุทธศาสนา สนองงานคณะสงฆ์และรัฐบาล ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้มอบให้สถาบันพระสังฆาธิการ จัดโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสและเจ้าคณะตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ขึ้น ตามมติมหาเถรสมาคม มติที่ ๑๐/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๘โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาบุคลากรของคณะสงฆ์ให้มีความรู้ ความเข้าใจในอำนาจหน้าที่ของพระสังฆาธิการ พระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง มติ ประกาศ จารีตประเพณีและพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชได้อย่างถูกต้อง ตลอดทั้งความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการวัดในด้านการปกครอง การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การสาธารณูปการ การเผยแผ่ การสาธารณสงเคราะห์ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง ๆ ซึ่งจะเอื้อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและสนองงานคณะสงฆ์ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น นอกจากนี้จะส่งผลให้การประสานงานของคณะสงฆ์กับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพพระสังฆาธิการได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเสนอปัญหารวมทั้งแสวงหาวิธีป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกัน

โครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสและเจ้าคณะตำบลทั่วประเทศ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ สถาบันพระสังฆาธิการ ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี มีดังนี้ ระดับเจ้าอาวาส รุ่นที่ ๓๓ วันที่ ๑๘-๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ระดับเจ้าอาวาส รุ่นที่ ๓๔ วันที่ ๒๐-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และระดับเจ้าคณะตำบล รุ่นที่ ๑๘ วันที่ ๑๗-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ผลที่คาดว่าจะได้รับพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบล/เจ้าอาวาส มีความรู้เพิ่มขึ้น สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารจัดการวัดและการบริหารกิจการคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้านมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีอุดมการณ์และมีศรัทธามั่นคง อุทิศตนเพื่อกิจการคณะสงฆ์และพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสถาพร ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ นำเสนอปัญหาและร่วมกันแสวงหาแนวทางป้องกันและแก้ไข เกิดความสมานสามัคคีและเครือข่ายในกลุ่มพระสังฆาธิการที่เข้ารับการถวายความรู้ต่อไป สอบถามรายละเอียดโทร ๐๓๒ ๒๘๒๒๖๐ หรือ http://sta.onab.go.th
……………
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ /๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗
สถาบันพระสังฆาธิการ จัด BIG CLEANING DAY
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 10.00 น. สถาบันพระสังฆาธิการ (สฆ.) จัดกิจกรรม BIG CLEANING DAY ประจำเดือนตลอดปีงบประมาณ 2557 โดยการอนุมัติของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม อุปกรณ์ของใช้ในสถานที่ทำงาน ฯลฯ ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง มีส่วนร่วมช่วยกันดูแลรักษาและพัฒนาคุณภาพงานให้มีมาตรฐาน มีจิตสำนึกที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่น เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความเป็นเอกภาพและมิตรภาพ คำนึงถึงประโยชน์ของราชการและกิจการงานพระพุทธศาสนาเป็นสำคัญ
สำหรับกิจกรรม BIG CLEANING DAY ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557 บุคลากรสถาบันพระสังฆาธิการได้ร่วมกันจัดเก็บทำความสะอาดห้องจัดเก็บวัสดุ ให้เกิดความสะอาดและสวยงาม
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 27 กุมภาพันธ์ 2557


สถาบันพระสังฆาธิการ ติดตั้งระบบประปาพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยสถาบันพระสังฆาธิการ (สฆ.) ดำเนินการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคติดตั้งระบบประปาภายในสถาบันพระสังฆาธิการ ด้วยงบประมาณปี 2557 เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการงานพระพุทธศาสนา เกิดสุขลักษณะที่ดีแก่ผู้ใช้บริการทั้งพระสังฆาธิการ พระภิกษุสามเณรและประชาชน
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ/18 กุมภาพันธ์ 2557

งานชุมนุมลูกเสือ - เนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษาสมุทรสงคราม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสมุทรสงคราม ได้จัดการเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารีวิสามัญ ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 22 - 24 มกราคม 2557 ณ สถาบันพระสังฆาธิการ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 24 มกราคม 2557

สถาบันพระสังฆาธิการ จัด BIG CLEANING DAY “บริเวณรอบสระอโนดาตหน้าสำนักงานสถาบันพระสังฆาธิการ”
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557 เวลา 10.00 น. สถาบันพระสังฆาธิการ (สฆ.) จัดกิจกรรม BIG CLEANING DAY ประจำเดือนตลอดปีงบประมาณ 2557 โดยการอนุมัติของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม อุปกรณ์ของใช้ในสถานที่ทำงาน ฯลฯ ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง มีส่วนร่วมช่วยกันดูแลรักษาและพัฒนาคุณภาพงานให้มีมาตรฐาน มีจิตสำนึกที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่น เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความเป็นเอกภาพและมิตรภาพ คำนึงถึงประโยชน์ของราชการและกิจการงานพระพุทธศาสนาเป็นสำคัญ
สำหรับกิจกรรม BIG CLEANING DAY ประจำเดือนมกราคม 2557 บุคลากรสถาบันพระสังฆาธิการได้ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบสระน้ำหน้าสำนักงานสถาบันพระสังฆาธิการ ให้เกิดความสะอาดและสวยงาม
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 20 มกราคม 2557

สถาบันพระสังฆาธิการ ปรับปรุงฟื้นฟูสถานที่รองรับกิจกรรมทางศาสนา
เมื่อเร็ว ๆ นี้ สถาบันพระสังฆาธิการ ได้ดำเนินงานปรับปรุงฟื้นฟูสิ่งก่อสร้างและสถานที่ภายในสถาบันพระสังฆาธิการให้กลับมีสภาพที่สามารถใช้งานเพื่อกิจการพระพุทธศาสนา และรองรับกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล เกิดประโยชน์ต่องานราชการ
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 15 มกราคม 2557

สถาบันพระสังฆาธิการ จัด BIG CLEANING DAY “บริเวณพระบรมรูปรัชกาลที่ 1”
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00 น. สถาบันพระสังฆาธิการ (สฆ.) จัดกิจกรรมBIG CLEANING DAY ประจำเดือนตลอดปีงบประมาณ 2557 โดยการอนุมัติของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม อุปกรณ์ของใช้ในสถานที่ทำงาน ฯลฯ ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง มีส่วนร่วมช่วยกันดูแลรักษาและพัฒนาคุณภาพงานให้มีมาตรฐาน มีจิตสำนึกที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่น เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความเป็นเอกภาพและมิตรภาพ คำนึงถึงประโยชน์ของราชการและกิจการงานพระพุทธศาสนาเป็นสำคัญ
สำหรับกิจกรรม BIG CLEANING DAY ประจำเดือนธันวาคม 2556 บุคลากรสถาบันพระสังฆาธิการได้ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบพระบรมรูปรัชกาลที่ 1ให้เกิดความสะอาดและสวยงาม
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 27 ธันวาคม 2556
โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 86 พรรษา
โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 86 พรรษา กระบวนการพัฒนาศรัทธาและปัญญาของพระนวกะ ด้วยหลักสูตรการฝึกอบรมพระนวกะของคณะสงฆ์ไทย โดย พระมหาภูมิชาย อคฺคปญฺโญ วันที่ 1 - 14 ธันวาคม 2556 ณ สถาบันพระสังฆาธิการ ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 2 ธันวาคม 2556

สถาบันพระสังฆาธิการ จัด BIG CLEANING DAY “เปิดถ้ำหลวงปู่ทวดศักดิ์สิทธิ์”
เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. สถาบันพระสังฆาธิการ (สฆ.) จัดกิจกรรมBIG CLEANING DAY ประจำเดือนตลอดปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยการอนุมัติของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม อุปกรณ์ของใช้ในสถานที่ทำงาน ฯลฯ ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง มีส่วนร่วมช่วยกันดูแลรักษาและพัฒนาคุณภาพงานให้มีมาตรฐาน มีจิตสำนึกที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่น เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความเป็นเอกภาพและมิตรภาพ คำนึงถึงประโยชน์ของราชการและกิจการงานพระพุทธศาสนาเป็นสำคัญ
สำหรับกิจกรรม BIG CLEANING DAY ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ บุคลากรสถาบันพระสังฆาธิการได้ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณภายในและรอบนอก “ถ้ำสาลิกา” สถานที่ประดิษฐานรูปปั้นหลวงปู่ทวดศักดิ์สิทธิ์แห่งวัดช้างไห้อายุกว่า ๔๐ ปี ถ้ำสาลิกาเป็นถ้ำเก่าแก่อยู่ในเขาถ้ำพระ ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ซึ่งคณะสานุศิษย์สำนักปู่สวรรค์ได้บูรณะถ้ำสาลิกาเพื่อประดิษฐานองค์สมมุติหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด (สมเด็จพระสังฆราชคูรูปาจารย์แห่งกรุงอโยธยา) เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๑๔ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๕ ปีชวด รูปปั้นหลวงปู่ทวดศักดิ์สิทธิ์แห่งถ้ำสาลิกาเป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชนต่างแวะเวียนมากราบไหว้อธิษฐานขอพรให้สมหวังดังปรารถนาเรื่อยมากระทั่งถูกทิ้งร้าง สถาบันพระสังฆาธิการจึงได้ทำการพัฒนาปรับปรุงฟื้นฟูภายในถ้ำและบริเวณโดยรอบให้เกิดความสวยงามอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่จะเดินทางมากราบไหว้บูชาต่อไป
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 27 พฤศจิกายน 2556

สถาบันพระสังฆาธิการ ร่วมแสดงมุฑิตาจิต รองเจ้าคณะอำเภอปากท่อ
คณะเจ้าหน้าที่สถาบันพระสังฆาธิการ ร่วมแสดงมุฑิตาจิต แด่พระครูพิพัฒน์จริยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดหนองกระทุ่ม ในโอกาสดำรงตำแหน่ง เป็นรองเจ้าคณะอำเภอปากท่อ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 56 ณ วัดหนองกระทุ่ม อ.ปากท่อ จังหวัดราชบุรี
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 22 ตุลาคม 2556

สถาบันพระสังฆาธิการ จัดพิธีมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุ
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 เวลา 09.00 น. สถาบันพระสังฆาธิการ (สฆ.) ได้จัดพิธีมอบของที่ระลึกแด่ลูกจ้างสถาบันพระสังฆาธิการ จำนวน 2 ราย ซึ่งเกษียณอายุ ในปีงบประมาณ 2556 ณ ห้องประชุมสถาบันพระสังฆาธิการ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 26 กันยายน 2556

สถาบันพระสังฆาธิการ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศล 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 เวลา 10.00 น. สถาบันพระสังฆาธิการ จัดกิจกรรม "สถาบันพระสังฆาธิการ รวมใจปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระกุศล 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช" ภายในบริเวณสถาบันพระสังฆาธิการ โดยปลูกต้นไม้ไปแล้วกว่า 1,500 ต้น เพื่อร่วมถวายพระพรและถวายเป็นพระกุศลเนื่องในวโรกาสคล้ายวันประสูติ ปีที่ 100 ในวันที่ 3 ตุลาคม 2556 ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 26 กันยายน 2556