วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์ สถาบันฯ
โครงการถวายความรู้ ฯ เจ้าคณะตำบล รุ่นที่ 23/62
แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระสังฆาธิการ
โครงการถวายความรู้ ฯ เจ้าอาวาส รุ่นที่ 42/61
กฎหมายคณะสงฆ์ และมติ มส. ที่คณะสงฆ์ควรทราบ
บทความทางศาสนา
เกร็ดความรู้สำหรับพระสังฆาธิการ
เว็ปสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เว็บหน่วยงาน พศ.
Untitled Document
Home

ความรู้เรื่องการลงนิคหกรรม(๒)

                                                                                      นายอุดมศักดิ์ ชูโตชนะ
                                                                                      นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
                                                                                      สถาบันพระสังฆาธิการ

          กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.) ๒๕๒๑ ว่าด้วยการลงนิคหกรรม นั้นเป็นกระบวนการพิจารณาความประเภทหนึ่งเพื่อที่จะได้แสวงหาข้อเท็จจริง ทั้งจากฝ่ายโจทก์คือผู้เสียหาย ผู้กล่าวหา และจำเลย โดยมีพระภิกษุผู้พิจารณาและคณะผู้พิจารณา เป็นผู้พิจารณาไต่สวน โดยมีกระบวนการในการพิจารณาตั้งแต่การยื่นคำฟ้อง การไต่สวนมูลฟ้อง การพิจาณาวินิจฉัยการลงนิคหกรรม เมื่อรับฟังข้อเท็จจริงจากทั้งสองฝ่ายแล้วพระภิกษุผู้พิจารณาและคณะผู้พิจารณา จะต้องมีการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานของทั้งสองฝ่ายเพื่อจะพิจารณาว่าจำเลยมีความผิดจริงตามฟ้องหรือไม่ หากฟังได้ว่าไม่มีความผิดก็ต้องยกฟ้อง แต่ถ้ารับฟังพยานหลักฐานแล้วเชื่อได้ว่าจำเลยได้กระทำความผิดจริงตามฟ้องก็ต้องลงโทษตามความผิดนั้น เหมือนกับการพิจาณาในศาลยุติธรรม นี่เป็นกระบวนการพิจารณาโดยคร่าวๆ ซึ่งมีรายละเอียดที่จะต้องทำความเข้าใจกันพอสมควร แต่ในบทความตอนนี้จะนำเสนอความรู้พื้นฐานในกระบวนการพิจารณาก่อน
          กระบวนการพิจาณาความโดยทั่วไปมีอยู่ ๒ ประการ คือ
          ๑.  ต้องวินิจฉัยโดยคนกลาง ในกระบวนการยุติธรรมก็เป็นอำนาจของผู้พิพากษา
          ๒. ต้องมีการรับฟังข้อเท็จจริงจากคู่กรณีทั้งสองฝ่าย     ดังนั้นจะต้องมีกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งพอจะแบ่งออกได้เป็น ๓ ประเภท คือ
                   ๒.๑ การไต่สวนเอกสาร ก็คือให้ส่งพยานหลักฐานต่างๆ ที่เป็นเอกสาร
                   ๒.๒ การไต่สวนปากเปล่า ก็คือการสอบถามโจทก์และจำเลย
                   ๒.๓ การไต่สวนแบบวิธีพิจารณา คู่ความมีโอกาสโต้แย้งด้วยตนเอง และสามารถยื่นเอกสาร ยื่นพยานหลักฐานเข้าสู่กระบวนการพิจารณา ต่างฝ่ายต่างเสนอพยานหลักฐาน และแต่ละฝ่ายก็มีโอกาสซักไซร์อีกฝ่ายหนึ่ง
          กฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ ๑๑ ตราขึ้นเพื่อพิจารณาความผิดและลงโทษพระภิกษุที่กระทำความผิด ล่วงละเมิดพระธรรมวินัย โดยโทษที่กำหนดในกฎมหาเถรสมาคมฉบับนี้ข้อ ๖๒ มี ๒ อย่างคือ ๑. ให้สึกจากความเป็นพระภิกษุ ๒. โทษไม่ถึงให้สึกจากความเป็นพระภิกษุ ซึ่งไม่มีโทษทางอาญาแต่อย่างใด แต่หากพระภิกษุรูปนั้นไม่ยอมรับนิคหกรรมตามคำวินิจฉัยให้สึก ไม่สึกภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาได้รับคำวินิจฉัย อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งกำหนดโทษอาญาไว้ในมาตรา ๔๓ มีโทษจำคุกไม่เกิน ๑ ปี และหากไม่ยอมรับนิคหกรรมไม่ถึงให้สึก ตามมาตรา ๒๗ (๑) ให้ผู้บังคับบัญชารายงานโดยลำดับถึงมหาเถรสมาคม เมื่อมหาเถรสมาคมวินิจฉัยและมีคำสั่งให้สละสมณเพศแล้วไม่สึกภายในสามวัน นับแต่วันที่ได้รับทราบคำวินิจฉัยของมหาเถรสมาคมอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๒๗ วรรคสาม มีโทษจำคุกไม่เกิน ๑ ปี ตามมาตรา ๔๓ ดังนั้นจึงจำเป็นที่พระภิกษุซึ่งมิใช่ผู้ปกครองสงฆ์ และผู้ปกครองสงฆ์จะได้ศึกษากฏหมายและหลักเกณฑ์ตามกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ ๑๑ เพื่อที่จะได้รักษาความยุติธรรมให้เกิดภายในคณะสงฆ์ ปกป้องคุ้มครองพระภิกษุผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบ และลงโทษพระภิกษุที่ล่วงละเมิดพระธรรมวินัย นี่เป็นกระบวนการปกป้องรักษาพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่อย่างมั่นคง ดังนั้นพระภิกษุซึ่งจะเป็นผู้พิจารณาและคณะผู้พิจารณาจะต้องมีความรอบรู้ในพระธรรมวินัย มีความรู้ในกระบวนการไต่สวนตามกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ ๑๑ รวมถึงต้องเป็นผู้มีความสามารถแสวงหาข้อเท็จจริงจากคู่กรณีทั้งสองฝ่าย เพื่อที่จะได้พิจารณาความได้อย่างยุติธรรม

 
ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการ

นายธานี พิกุลทอง
ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการ
E-BOOK (ฉบับถวายพระสังฆาธิการ)


นาฬิกาบอกวันเวลา
พยากรณ์อากาศ
สถิติผู้เข้าชมเว็บ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้19
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้110
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้471
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว775
mod_vvisit_counterเดือนนี้471
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว3237
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมทั้งหมด505105

Online (20 minutes ago): 2
Your IP: 103.55.142.140
,
Now is: 2020-06-05 03:52
ราคาน้ำมัน