วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์ สถาบันฯ
โครงการถวายความรู้ ฯ เจ้าคณะตำบล รุ่นที่ 23/62
แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระสังฆาธิการ
โครงการถวายความรู้ ฯ เจ้าอาวาส รุ่นที่ 42/61
กฎหมายคณะสงฆ์ และมติ มส. ที่คณะสงฆ์ควรทราบ
บทความทางศาสนา
เกร็ดความรู้สำหรับพระสังฆาธิการ
เว็ปสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เว็บหน่วยงาน พศ.
Untitled Document
Home

บทบาทพระสังฆาธิการในฐานะเจ้าพนักงานตามกฎหมาย
เรื่อง เจ้าอาวาสถูกฟ้องฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

                                                                                      นายอุดมศักดิ์ ชูโตชนะ
                                                                                      นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
                                                                                      สถาบันพระสังฆาธิการ

                พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔๕ นั้นให้ถือว่าเจ้าอาวาสเป็นเจ้าพนักงานตามความในประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งบทความตอนที่ผ่านมาได้ให้คำจำกัดความของคำว่า          เจ้าพนักงานไว้แล้ว เจ้าพนักงานนั้นมีทั้งอำนาจและหน้าที่ซึ่งกฎหมายระบุไว้ เช่นตำรวจมีอำนาจจับผู้กระทำความผิดกฎหมายอาญา หรือผิดตามพระราชบัญญัติอื่นได้ เช่น พรบ. การพนัน พรบ. จราจร เป็นต้น         เจ้าอาวาสก็เช่นเดียวกันย่อมมีหน้าที่และอำนาจตามมาตรา ๓๗ และ ๓๘  แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ซึ่งอำนาจนั้นมีขอบเขตอยู่ภายในวัดตนเองเท่านั้น เว้นแต่ว่าเจ้าอาวาสรูปนั้นมีตำแหน่งทางการปกครองอื่นด้วยเช่น เป็นเจ้าคณะตำบล เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะภาค ก็ย่อมมีเขตอำนาจบังคับบัญชาในแต่ละตำแหน่งไป ดังนั้นภายในวัดที่เจ้าอาวาสปกครองดูแลนั้น กิจการต่างๆภายในวัดย่อมต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าอาวาสเว้นแต่ว่าเจ้าอาวาสจะมอบอำนาจงานบางอย่างให้พระรูปหนึ่งรูปใดภายในวัด หรือบุคคลใดๆ ดังนั้นหากมีบุคคลภายนอกเข้ามาดำเนินกิจกรรมใดๆที่เจ้าอาวาสเห็นว่าไม่สมควรหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่วัดวาอารามหรือชื่อเสียงของวัดหรือประการอื่นใดก็ตามเจ้าอาวาสย่อมใช้ดุลพินิจห้ามการกระทำดังกล่าวเสียได้ตามกฎหมาย แต่บุคคลผู้นั้นไปฟ้องศาลว่าเจ้าอาวาสเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ จากการใช้ดุลพินิจดังกล่าวก็ได้ โดยมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๖๓/๒๕๑๓ ซึ่งนายดำเป็นโจทก์ฟ้อง พระภิกษุขาวกับพวกรวม ๒ คน เป็นจำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ว่า โจทก์กับพวกจะซ่อมแซมหลังคาวิหารของวัดที่ชำรุดทรุดโทรมจำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสนั้นขัดขวางไม่ยอมให้ซ่อม เป็นเหตุให้ศาสนสมบัติและโจทก์กับพวกเสียหาย จำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดได้ยุยงและสนับสนุนการกระทำของจำเลยที่ ๒ เป็นการปฏิบัติและละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗, ๘๓, ๘๔และ ๘๖ ประกอบด้วยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๓๗,๓๘ ฯลฯ
          ศาลชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่าคดีโจทก์ไม่มีมูล พิพากษายกฟ้อง
          โจทก์อุทธรณ์
          ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน
          โจทก์ฎีกา
          ปรากฏว่าศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาของโจทก์ทั้งในปัญหาข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงแต่คดีนี้ศาลชั้นต้นเห็นว่าคดีโจทก์ไม่มีมูล พิพากษายกฟ้อง และศาลอุทธรณ์พิพากษายืนแล้วและไม่ปรากฏว่าผู้พิพากษาที่พิจารณาคดีนี้ได้อนุญาตให้ฎีกา โจทก์จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๙ ประกอบด้วยมาตรา ๑๗๐ สำหรับในปัญหาข้อกฎหมาย ศาลฎีกาเห็นว่าเรื่องการบำรุงรักษาจัดการวัดอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของเจ้าอาวาสดังที่บัญญัติไว้ใน มาตรา ๓๗, ๓๘ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ การที่โจทก์กับพวกจะเข้าไปบูรณะซ่อมแซมหลังคาวิหารโดยพลการ จึงถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เจ้าอาวาสมีอำนาจที่จะห้ามปรามการกระทำของโจทก์ ไม่ใช่เรื่องจำเลยปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗
          พิพากษายืน
          ก็เป็นคำพิพากษาที่ยืนยันในอำนาจหน้าที่ของเจ้าอาวาสว่าหากอยู่ในขอบเขตที่กฎหมายให้อำนาจไว้ก็ย่อมเป็นสิทธิของเจ้าอาวาสที่จะใช้ดุลพินิจพิจารณาตามสมควรภายใต้กฎหมาย นอกจากนี้หากมีการฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าอาวาสกระทำการโดยพลการเจ้าอาวาสย่อมใช้อำนาจแจ้งต่อเจ้าพนักงานตำรวจให้ดำเนินคดีได้ในฐานขัดคำสั่งเจ้าพนักงาน หรือบุกรุก หรือทำให้เสียทรัพย์ก็ได้แล้วแต่ว่าการกระทำนั้นเข้าองค์ประกอบความผิดฐานใด

 
ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการ

นายธานี พิกุลทอง
ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการ
E-BOOK (ฉบับถวายพระสังฆาธิการ)


นาฬิกาบอกวันเวลา
พยากรณ์อากาศ
สถิติผู้เข้าชมเว็บ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้24
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้110
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้476
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว775
mod_vvisit_counterเดือนนี้476
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว3237
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมทั้งหมด505110

Online (20 minutes ago): 3
Your IP: 103.55.142.140
,
Now is: 2020-06-05 04:35
ราคาน้ำมัน