วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์ สถาบันฯ
โครงการถวายความรู้ ฯ เจ้าคณะตำบล รุ่นที่ 23/62
แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระสังฆาธิการ
โครงการถวายความรู้ ฯ เจ้าอาวาส รุ่นที่ 42/61
กฎหมายคณะสงฆ์ และมติ มส. ที่คณะสงฆ์ควรทราบ
บทความทางศาสนา
เกร็ดความรู้สำหรับพระสังฆาธิการ
เว็ปสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เว็บหน่วยงาน พศ.
Untitled Document
Home

เรื่อง ศาลปกครอง

                                                                                โดย นายอุดมศักดิ์ ชูโตชนะ
                                                                                 นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
                                                                         สถาบันพระสังฆาธิการ

                ศาลปกครอง คือ ศาลที่จัดตั้งขึ้นใหม่เป็นเอกเทศจากศาลยุติธรรม(ศาลแพ่ง ศาลอาญา ศาลแขวง ศาลจังหวัด ศาลเด็กและเยาวชน ศาลแรงงาน ศาลภาษีอากร ศาลล้มละลาย ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา ) มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง

          คดีปกครองคือคดีอย่างไร

          คดีปกครอง คือ คดีที่เอกชนมีข้อพิพาทกับฝ่ายปกครอง ที่จะต้องฟ้องและดำเนินคดีในศาลปกครอง ข้อพิพาทดังกล่าวจะต้องเป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน หรือหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่รัฐอีกฝ่ายหนึ่ง พิพาทกันในเรื่องเกี่ยวกับกฎ กฎ คำสั่ง หรือการกระทำอื่นใดอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย การละเลยต่อหน้าที่การปฏิบัติหน้าที่ล้าช้าเกินสมควร การกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย

          ดังนั้น การยื่นฟ้องคดีปกครองในศาลปกครอง ต้องพิจารณาว่า คดีประเภทใดบ้างที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง ซึ่งมีประชาชนจำนวนมากรวมถึงพระสงฆ์ยังไม่ค่อยมีความรู้ความเข้าใจ ทำให้มีการฟ้องคดีต่อศาลปกครองเป็นจำนวนมาก ทั้งที่บางเรื่องไม่ได้อยู่ในอำนาจที่ศาลปกครองจะรับคำฟ้องไว้พิจารณา

          การดำเนินการฟ้องคดีต่อศาลปกครองผู้ฟ้องคดีสามารถดำเนินการการด้วยตนเองได้ (ไม่ต้องใช้ทนายความ เพราะการพิจารณาคดีจะใช้ระบบไต่สวน) ซึ่งในศาลปกครองใช้คำว่า ผู้ฟ้องคดี แทนเรียกคำว่า โจทก์ ส่วน ผู้ถูกฟ้องฟ้องคดี แทนเรียกคำว่า จำเลย  และใช้คำว่า คู่กรณี แทน คู่ความ

          ในการฟ้องคดี ให้ผู้ฟ้องคดี ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นที่ผู้ฟ้องคดีมีภูมิลำเนาหรือมูลคดีเกิดขึ้นใจเขตศาลชั้นต้นนั้นๆ

          ลักษณะคำฟ้อง

          ตามกฎหมายคำฟ้องให้ใช้ถ้อยคำสุภาพ โดยใช้แบบฟอร์มศาล และต้องมีรายละเอียดของคู่กรณี รายละเอียดการกระทำ ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ เกี่ยวกับการกระทำที่เป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายที่พอเข้าใจได้ พร้อมทั้งระบุคำขอของผู้ฟ้องคดี (ระบุวัตถุประสงค์หรือความต้องการของผู้ฟ้องคดี) และลงชื่อผู้ฟ้องคดี

          เมื่อตุลาการเจ้าของสำนวนมีคำสั่งให้รับคำฟ้องไว้พิจารณาแล้ว ในขั้นต่อไปศาลจะส่งสำเนาคำฟ้องและพยานหลักฐานไปให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี และมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทำคำให้การภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำฟ้อง หรือภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนด

          ผู้ถูกฟ้องคดียื่นคำให้การแล้ว ศาลจะส่งสำเนาคำให้การพร้องทั้งสำเนาพยานหลักฐาน ไปให้ผู้ฟ้องคดี เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีคัดค้าน หรือยอมรับคำให้การ ผู้ฟ้องคดีจะต้องทำคำคัดค้านคำให้การยื่นต่อศาลพร้อมทั้งสำเนา ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำให้การ หรือภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนด

ในการพิจารณาคดี ให้องค์คณะพิจารณาพิพากษาจัดให้มีการนั่งพิจารณาคดีอย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อให้คู่กรณีมีโอกาสมาแถลงด้วยวาจาต่อหน้าองค์คณะพิจารณา ก่อนการนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกให้ส่งสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวน ให้คู่กรณีทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ในการนี้ให้คู่กรณีมีสิทธิยื่นคำแถลงรวมทั้งนำพยาน หลักฐานมาสืบประกอบคำแถลงดังกล่าว เพื่อยืนยัน หรือหักล้างข้อเท็จจริง หรือข้อกฎหมายเพิ่มเติม ต่อองค์คณะพิจารณาพิพากษาในวันนั่งพิจารณาคดีแต่จะไม่มาแถลงด้วยวาจาก็ได้

คำพิพากษาศาลปกครองให้ผูกพันคู่กรณีที่จะต้องปฏิบัติตามคำบังคับ นับแต่วันที่กำหนดใน          คำพิพากษาจนถึงวันที่คำพิพากษานั้นถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขกลับหรืองดเสีย ในกรณีที่เป็นคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น ให้รอการปฏิบัติตามคำบังคับไว้ จนกว่าจะพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์ให้รอการบังคับคดีไว้จนกว่าคดีจะ ถึงที่สุด

          ก็เป็นความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองคร่าวๆ พอเป็นที่เข้าใจในเบื้องต้น   พระสังฆาธิการรูปใดต้องการจะศึกษาเพิ่มเติมในรายละเอียดก็สามารถเข้าไปที่เว็ปไซต์ของศาลปกครองได้ ซึ่งบทความครั้งก่อนผู้เขียนได้ยกตัวอย่างคดีปกครองที่พระสงฆ์ฟ้องเจ้าคณะผู้ปกครองแล้วศาลปกครองมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาเพราะมิใช่เป็นคดีปกครองอย่างนี้เป็นต้น ซึ่งจะได้นำกรณีศึกษาที่น่าสนใจมาลงเผยแพร่ต่อไป

 

 
ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการ

นายธานี พิกุลทอง
ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการ
E-BOOK (ฉบับถวายพระสังฆาธิการ)


นาฬิกาบอกวันเวลา
พยากรณ์อากาศ
สถิติผู้เข้าชมเว็บ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้14
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้110
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้466
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว775
mod_vvisit_counterเดือนนี้466
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว3237
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมทั้งหมด505100

Online (20 minutes ago): 2
Your IP: 103.55.142.140
,
Now is: 2020-06-05 02:50
ราคาน้ำมัน