วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์ สถาบันฯ
โครงการถวายความรู้ ฯ เจ้าคณะตำบล รุ่นที่ 23/62
แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระสังฆาธิการ
โครงการถวายความรู้ ฯ เจ้าอาวาส รุ่นที่ 42/61
กฎหมายคณะสงฆ์ และมติ มส. ที่คณะสงฆ์ควรทราบ
บทความทางศาสนา
เกร็ดความรู้สำหรับพระสังฆาธิการ
เว็ปสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เว็บหน่วยงาน พศ.
Untitled Document
Home

เรื่อง เจ้าอาวาสโดนฟ้อง

                                                                                                   โดย นายอุดมศักดิ์ ชูโตชนะ
                                                                                                    นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
                                                                                            สถาบันพระสังฆาธิการ

          พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๓๗  บัญญัติหน้าที่ของเจ้าอาวาสไว้ดังนี้

(๑)    บำรุงรักษา จัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี

(๒)    ปกครองและสอดส่องให้บรรพชิต และคฤหัสถ์ที่มีที่อยู่หรือพำนักอาศัยอยู่ในวัดนั้นปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฏมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบหรือคำสั่งของมหาเถรสมาคม

(๓)    เป็นธุระในการศึกษาอบรม และสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์

(๔)    ให้ความสะดวกตามสมควรในการบำเพ็ญกุศล

          ดังนั้นการปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าอาวาสก็อาจก่อให้เกิดความไม่เข้าใจของพระภิกษุภายในวัด จนต้องมีการนำเรื่องราวไปฟ้องกับศาลปกครองดังคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ๑/๒๕๔๕ คดีนี้ ( ผู้ฟ้องคดี )  พระภิกษุพันธ์ รัตนา ได้ฟ้องเจ้าอาวาสวัดสะอาง (ผู้ถูกฟ้องคดี)  ต่อศาลปกครองเรื่อง การศาสนา (คำสั่งลงโทษห้ามปฏิบัติกิจทางศาสนาที่เกี่ยวข้องกับฆราวาสไม่ชอบด้วยกฎหมาย) ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ (มาตรา ๑๕ ตรี มาตรา ๑๕ จัตวา และมาตรา ๒๐ ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีใช้อำนาจในฐานะเจ้าพนักงานปกครองคณะสงฆ์ตามกฎมหาเถรสมาคมสั่งห้ามไม่ให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นพระสงฆ์อยู่ในสังกัดวัดสะอางปฏิบัติกิจทางศาสนาที่เกี่ยวข้องกับฆราวาส โดยไม่ให้เหตุผลและไม่ระบุความผิด ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำสั่งปลดผู้ถูกฟ้องคดีออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสะอางและชดใช้ค่าเสียหาย

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีใช้อำนาจตามกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์ในฐานะ      พระสังฆาธิการสั่งให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของสงฆ์ การใช้อำนาจปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นการดำเนินกิจการขององค์การทางศาสนาอันมิใช่การปฏิบัติราชการทางปกครอง ไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  กรณียังถือไม่ได้ว่าเป็นการกระทำทางปกครองที่ศาลปกครองมีอำนาจเข้าไปตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำดังกล่าวได้  ศาลไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดว่า เจ้าอาวาสมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานปกครองคณะสงฆ์ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ มีอำนาจลงโทษพระภิกษุสามเณรที่กระทำผิด เมื่อมีข้อพิพาทกันจึงต้องฟ้องต่อศาลปกครอง

 

คำสั่งศาลปกครองสูงสุด คำสั่งของเจ้าอาวาสที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดในขอบเขตหน้าที่ของสงฆ์เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์ในฐานะพระสังฆาธิการ อันเป็นการใช้อำนาจทางการปกครองคณะสงฆ์และเป็นคำสั่งในกิจการทางปกครองของคณะสงฆ์ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะว่าด้วยการปกครองคณะสงฆ์ที่มีการวางแนวทางแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมทางการปกครองไว้เป็นระบบต่างหากแล้ว กรณีนี้ไม่ใช่ข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการกระทำทางปกครองของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการใช้อำนาจบริหารที่ศาลปกครองจะรับคำฟ้องไว้พิจารณาได้ จึงยืนในผลของคำสั่งศาลปกครองชั้นต้น

          คดีนี้ศาลจึงไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาเพราะกรณีนี้ไม่ใช่ข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการกระทำทางปกครองของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 
ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการ

นายธานี พิกุลทอง
ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการ
E-BOOK (ฉบับถวายพระสังฆาธิการ)


นาฬิกาบอกวันเวลา
พยากรณ์อากาศ
สถิติผู้เข้าชมเว็บ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้23
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้110
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้475
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว775
mod_vvisit_counterเดือนนี้475
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว3237
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมทั้งหมด505109

Online (20 minutes ago): 3
Your IP: 103.55.142.140
,
Now is: 2020-06-05 04:19
ราคาน้ำมัน