วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์ สถาบันฯ
โครงการถวายความรู้ ฯ เจ้าอาวาส รุ่นที่ 37/59
โครงการถวายความรู้ ฯ เจ้าอาวาส รุ่นที่ 38/59
โครงการถวายความรู้ฯเจ้าคณะตำบล รุ่นที่ 20/59
แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระสังฆาธิการ
เกร็ดความรู้สำหรับพระสังฆาธิการ
เว็ปสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เว็บหน่วยงาน พศ.
Untitled Document
Home หน่วยงานที่ขอใช้สถานที่

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการวางแผนและการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ 
        เจ้าหน้าที่สถาบันพระสังฆาธิการ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการวางแผนและการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยมีบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทั่งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 19 - 20 กันยายน 2559 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 
                                             *******************************
                             ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 21 กันยายน 2559


สถาบันพระสังฆาธิการ ติดตามและประเมินผลพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสและพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบล ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลางและหนเหนือ
       สถาบันพระสังฆาธิการได้รับงบประมาณปี 2559 สำหรับจัดโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสและเจ้าคณะตำบล ซึ่งตามโครงการดังกล่าวได้รับอนุมัติกำหนดให้มีการติดตามประเมินผล หลังจากการจัดโครงการถวายความรู้ ฯ เพื่อนำข้อมูลสรุปรายงานต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
       ในครั้งนี้สถาบันพระสังฆาธิการได้ติดตามประเมินผลพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลางและหนเหนือ ระหว่างวันที่ 22 - 26 สิงหาคม 2559
                                             *******************************
                             ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 29 สิงหาคม 2559

สถาบันพระสังฆาธิการ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
         เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 เจ้าหน้าที่สถาบันพระสังฆาธิการ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ วัดอมรินทราราม จ.ราชบุรี
                                                ****************************
                                     ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 13 กรกฎาคม 2559

ถวายหลอดไฟเนื่องในโอกาสเข้าพรรษา
        เจ้าหน้าที่สถาบันพระสังฆาธิการ ร่วมถวายหลอดไฟเนื่องในโอกาสเข้าพรรษา แด่ พระครูปิยธนาทร เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี (ธ) วัดอมรินทราราม จ.ราชบุรี
                                               ****************************
                                     ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 13 กรกฎาคม 2559

กิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม
        ด้วยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64 (บ้านหนองเกตุ) จ.ราชบุรี ได้จัดกิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ โดยจัดขึ้นที่อาคารฝึกอบรมสถาบันพระสังฆาธิการ จ.ราชบุรี ระหว่างวันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 2559
                                              ****************************
                                     ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 13 กรกฎาคม 2559

อ่านเพิ่มเติม...

 


ภาพพิธีปิดโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบล รุ่นที่ 20 วันที่ 1 กรกฎาคม 2559
            พิธีปิดโครงการถวายความรู้ ฯ โดย พระพรหมมุนี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานในพิธีปิดโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบลทั่วประเทศ รุ่นที่ 20 ประจำปี 2559 โดยมี นายพิศาลเมธ แช่มโสภา ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนายการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถวายรายงาน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ สถาบันพระสังฆาธิการ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
           และช่วงเวลา 09.00 - 11.00 น.บรรยายถวายความรู้เรื่อง "ศาสนพิธี" โดย พระรัตนสุธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง จ.นครปฐม  เป็นพระวิทยากรบรรยายถวายความรู้ ฯ
ดูภาพคลิ๊กที่ อ่านเพิ่มเติม 

อ่านเพิ่มเติม...

 


ภาพโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบล รุ่นที่ 20 วันที่ 30 มิถุนายน 2559
เวลา 07.00 น. - 19.00 น. การศึกษาดูงาน
- ศึกษาดูงานการบริการและการจัดการวัด ณ วัดถ้ำเสือ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
- ศึกษาดูงานด้านการสาธารณูปการ ณ วัดวังขนายทายิการาม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
- ศึกษาดูงานหอพระประวัติสมเด็จพระสังฆราช ฯ ณ วัดเทวสังฆาราม อ.เมือง ฯ จ.กาญจนบุรี
- ศึกษาดูงานโบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ ณ สะพานข้ามแม่น้ำแคว อ.เมือง ฯ จ.กาญจนบุรี
- ศึกษาดูงานการบริกหารและการจัดการวัด ณ วัดทิพย์สุคนธาราม อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี
ดูภาพคลิ๊กที่ อ่านเพิ่มเติม 

อ่านเพิ่มเติม...

 

ท่านผู้เข้าชมสามารถ แนะนำและแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเว็ปไซด์ของสถาบันพระสังฆาธิการได้ที่
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
facebook : http://www.facebook.com/sta.onab
โทร./โทรสาร : 032 282 260

 
ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ


นายพนม  ศรศิลป์
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการ

นายพิศาฬเมธ แช่มโสภา
ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการ
E-BOOK (ฉบับถวายพระสังฆาธิการ)


นาฬิกาบอกวันเวลา
พยากรณ์อากาศ
สถิติผู้เข้าชมเว็บ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้100
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้98
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้198
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1805
mod_vvisit_counterเดือนนี้7305
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว8809
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมทั้งหมด380467

Online (20 minutes ago): 2
Your IP: 103.55.140.140
,
Now is: 2016-09-27 22:29
ราคาน้ำมัน