เกร็ดความรู้สำหรับพระสังฆาธิการ
เว็ปสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เว็บหน่วยงาน พศ.
Untitled Document
Home หน่วยงานที่ขอใช้สถานที่

โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
        คณะสงฆ์วัดเขาวัง โดย พระมหาภูมิชาย อคฺคปญฺโญ ได้จัดโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 ระหว่างวันที่ 1 - 14  ธันวามคม 2557 ณ สถาบันพระสังฆาธิการ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
                                              *******************************
                                ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 3 ธันวาคม 2557


รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมวัดในจังหวัดภูเก็ต
        เมื่อวันที่18 พฤศจิกายน 2557 นายกนก แสนประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมคณะประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สถาบันพระสังฆาธิการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต เข้ากราบนมัสการพระวิสุทธิธรรมคณี เจ้าอาวาสวัดท่าเรือ เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต  ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมวัดและพบปะพระสังฆาธิการในจังหวัดภูเก็ต โดยได้ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการวัดและการปกครองคณะสงฆ์
                                            *************************************
                                ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 21 พฤศจิกายน 2557

รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมวัดในจังหวัดชุมพร
        นายกนก แสนประเสริฐรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถาบันพระสังฆาธิการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนองและชุมพรตรวจเยี่ยมวัดและพบปะพระสังฆาธิการในจังหวัดระนองและชุมพร ในโอกาสนี้ได้เข้ากราบนมัสการพระวิจิตรธรรมนิเทศ  รองเจ้าคณะจังหวัดชุมพร เจ้าอาวาสวัดราชบุรณะ เพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการวัดและการปกครองคณะสงฆ์ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2557 ณ วัดราชบุรณะ จังหวัดชุมพร
                                         **********************************
                            ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 3 พฤศจิกายน 2557

รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมวัดในจังหวัดพิษณุโลก
        เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557 นายกนก แสนประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมคณะประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สถาบันพระสังฆาธิการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลกเข้ากราบนมัสการพระธรรมเสนานุวัตร เจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร รองเจ้าคณะภาค 5 อำเภอเมือง ฯ จังหวัดพิษณุโลก  ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมวัดและพบปะพระสังฆาธิการในจังหวัดพิษณุโลกและอุตรดิตถ์  โดยได้ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการวัดและการปกครองคณะสงฆ์
                                            *************************************
                                ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 21 ตุลาคม 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสมุทรสงคราม จัดโครงการปฐมนิเทศ และพัฒนาคุณธรรม
                  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสมุทรสงคราม ได้จัดโครงการปฐมนิเทศ และพัฒนาคุณธรรม ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2557 ณ สถาบันพระสังฆาธิการ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
                                              ***************************************
                                           ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 25 กันยายน 2557
 

สถาบันพระสังฆาธิการ จัดพิธีมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุ        
               เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 เวลา 10.00 น. สถาบันพระสังฆาธิการ (สฆ.) ได้จัดพิธีมอบของที่ระลึกแด่นางทอง พิรุณดี ลูกจ้างสถาบันพระสังฆาธิการ ซึ่งเกษียณอายุ ในปีงบประมาณ 2557 ณ ห้องประชุมสถาบันพระสังฆาธิการ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี                                         
                                  ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 25 กันยายน 2557

ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการพร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมรับฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติ
           เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00 น. - 14.00 น. ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการ พร้อมเจ้าหน้าที่สถาบันพระสังฆาธิการ ได้เข้าร่วมรับฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติ กัณฑ์ที่ 5 "กัณฑ์ชูชก"  ณ ศาลาการเปรียญ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ (ท่าพระจันทร์)
                                                      ************************
                                     ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ/8 กรกฎาคม 2557

พระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานในพิธีปิดโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบลทั่วประเทศ รุ่นที่ 18 ประจำปี 2557
          เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 พระพรหมมุนี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานในพิธีปิดโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบลทั่วประเทศ รุ่นที่ 18 ประจำปี 2557 โดยมีนายมนตรี บำรุง ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนายการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถวายรายงาน เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 เวลา 13.00  น. ณ สถาบันพระสังฆาธิการ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
                                                         ************************
                                      ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ/26 มิถุนายน 2557

พระธรรมปริยัติเวที เจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีมอบอุปกรณ์เครื่องเสียงประจำห้องบรรยาย
       เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 พระธรรมปริยัติเวที เจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีมอบอุปกรณ์เครื่องเสียงประจำห้องบรรยาย สถาบันพระสังฆาธิการ โดยพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบล รุ่นที่ 18 ให้ไว้แก่สถาบันพระสังฆาธิการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อใช้ในกิจการงานคณะสงฆ์ ซึ่งสถาบันพระสังฆาธิการ ได้ดำเนินการติดตั้งภายในห้องบรรยายถวายความรุ้เสร็จเรียบร้อยแล้ว
                                                    ************************
                                      ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ/26 มิถุนายน 2557

รองเจ้าคณะอำเภอโพธาราม ถวายนมกล่องแก่พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบล รุ่นที่ 18 
       พระครูวิทิตพัฒนโสภณ รองเจ้าคณะอำเภอโพธาราม  เจ้าอาวาสวัดพระศรีอารย์  จังหวัดราชบุรี ถวายนมกล่อง จำนวน 1,200 กล่อง ผ่านสถาบันพระสังฆาธิการ เพื่อนำถวายพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบล รุ่นที่ 18 ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 ณ อาคารฝึกอบรม สถาบันพระสังฆาธิการ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
                                                       ******************
                                ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ/17 มิถุนายน 2557

พระรัตนสุธีรับประกาศเกียรติคุณบัตรผู้อุปถัมภ์เครื่องปรับอากาศติดตั้งห้องบรรยายสถาบันพระสังฆาธิการ
            เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 พระรัตนสุธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม เข้ารับประกาศเกียรติคุณบัตรผู้ดำเนินการประสานงานการอุปถัมภ์เครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ติดตั้งในการพัฒนาปรับปรุงห้องบรรยายภายในอาคารฝึกอบรม ณ สถาบันพระสังฆาธิการ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โดยเข้ารับประกาศเกียรติคุณบัตรจากพระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานพิธีปิดโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสทั่วประเทศ รุ่นที่34 ประจำปี 2557
                                                             ***************************
                                            ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ/29 พฤษภาคม 2557

พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสรุ่น 34 สนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาปรับปรุงห้องบรรยายถวายความรู้
            เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสทั่วประเทศ รุ่นที่34 ได้สนับสนุนการดำเนินงานสนองงานคณะสงฆ์ของสถาบันพระสังฆาธิการโดยมอบอุปกรณ์สำหรับห้องบรรยายซึ่งสถาบันพระสังฆาธิการได้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม ประกอบด้วยโต๊ะ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์และจอโปรเจคเตอร์
                                                   ***************************
                                 ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ/29 พฤษภาคม 2557

พระธรรมปัญญาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี เปิดโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รุ่นที่ ๓๔
            เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระธรรมปัญญาภรณ์  เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสทั่วประเทศ รุ่นที่ ๓๔ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ ณ  สถาบันพระสังฆาธิการ  อำเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี โดยมีนายกนก  แสนประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  กล่าวรายงานถึงความสำคัญของโครงการ ฯ ความตอนหนึ่งว่า วัดเป็นสถาบันหลักในการปกครองและการดำเนินกิจการของคณะสงฆ์  และพระศาสนาที่สำคัญที่สุด  กฎหมายคณะสงฆ์บัญญัติให้วัดมีฐานะเป็นนิติบุคคล  และให้เจ้าอาวาสเป็นผู้แทนวัดในกิจการทั่วไป  อีกทั้งเป็นผู้ปกครองวัดและมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามมาตรา  ๔๕  แห่งพระราชบัญญัติ คณะสงฆ์  เจ้าอาวาสจึงเป็นผู้มีความสำคัญต่อความเสื่อมและความเจริญของพระพุทธศาสนาและ   คณะสงฆ์  ดังนั้นวัดจึงควรได้รับการอุปถัมภ์  โดยให้ได้รับการถวายความรู้  เพื่อให้ได้รับทราบบทบาทหน้าที่ของตน   ด้านการปกครอง  การศาสนศึกษา  การศึกษาสงเคราะห์  การเผยแผ่พระพุทธศาสนา  การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์  สามารถปฏิบัติตามพระธรรมวินัย  จารีตประเพณี  กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติและประกาศของมหาเถรสมาคมได้อย่างถูกต้อง  สามารถนำความรู้  ตลอดทั้งเทคนิควิธีการบริหารและการจัดการวัดไปประยุกต์  ใช้ได้อย่างถูกต้องตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  จึงได้มอบหมายให้สถาบันพระสังฆาธิการ อำเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี  จัดโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสทั่วประเทศ ทั้งมหานิกายและธรรมยุต  ตามหลักสูตรของมหาเถรสมาคมขึ้น เพื่อให้พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส มีความรู้  ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่  สามารถปฏิบัติหน้าที่สนองงานและกิจการของคณะสงฆ์ทั้ง  ๖  ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  และแสวงหาแนวทางพัฒนากิจการพระศาสนา ให้สามารถสนองการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระราโชบาย  และเกิดประโยชน์ต่อชุมชน  ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  ส่งผลให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะเพิ่มขึ้น    
           การจัดถวายความรู้ในครั้งนี้ เป็นรุ่นที่ ๓๔ จัดระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗  จำนวน  ๑๐  วัน  ตามหลักสูตรมีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  โดยพระวิทยากรและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขาวิชา มีการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานทำวัตร เช้า – เย็น
                                                        ************************ 
                                     ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ/20 พฤษภาคม 2557

ดร.กนก แสนประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รับปริญญาบัตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
            เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2557 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยอนุมัติสภามหาวิทยาลัยได้มอบปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาพระพุทธศาสนาแก่ ดร.กนก แสนประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยเข้ารับปริญญาบัตรจากเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช โอกาสนี้ได้นมัสการพระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ หอประชุม มจร
                                               *****************************
                                   ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ/19 พฤษภาคม 2557

สถาบันพระสังฆาธิการ จัด BIG CLEANING DAY 
               เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 สถาบันพระสังฆาธิการ (สฆ.) จัดกิจกรรม BIG CLEANING DAY ประจำเดือนตลอดปีงบประมาณ 2557 โดยการอนุมัติของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำหรับกิจกรรม BIG CLEANING DAY ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 บุคลากรสถาบันพระสังฆาธิการได้ร่วมกันทำความสะอาด กวาดพื้นถนน ตัดหญ้า บริเวณรอบๆอาคารฝึกอบรมของสถาบันพระสังฆาธิการ ให้เกิดความสะอาดและสวยงาม
                                                ********************************
                                       ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 16 พฤษภาคม 2557 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสมุทรสงคราม จัดโครงการปฐมนิเทศ และพัฒนาคุณธรรม
                  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสมุทรสงคราม ได้จัดโครงการปฐมนิเทศ และพัฒนาคุณธรรม ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 28 - 30 เมษายน 2557 ณ สถาบันพระสังฆาธิการ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
                                              ***************************************
                                           ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 28 เมษายน 2557
 


สถาบันพระสังฆาธิการได้รับความเมตตาจากพระเถรานุเถระ บริจาคเครื่องปรับอากาศเพื่อกิจการคณะสงฆ์
               เมื่อเร็ว ๆ นี้พระเดชพระคุณพระธรรมปริยัติเวที  เจ้าคณะภาค 15 วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร พร้อมด้วยพระเถรานุเถระ ประกอบด้วย พระธรรมปัญญาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี พระราชวิริยาลังการ เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระรัตนสุธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระครูสุภัทรญาณนิวิฐ เจ้าคณะอำเภอปากท่อ พระครูพิพัฒน์จริยาภรณ์ รองเจ้าคณะอำเภอปากท่อ พระครูพิบูลกิจจารักษ์ พระวิปัสสนาจารย์ ประจำโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการ พร้อมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รุ่นที่ 33 ได้เมตตาบริจาคเครื่องปรับอากาศ จำนวน 10 เครื่อง แก่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อติดตั้งไว้ใช้ในกิจการพระพุทธศาสนา และคณะสงฆ์สนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานในภารกิจของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตามที่มหาเถรสมาคมเห็นชอบ ณ สถาบันพระสังฆาธิการ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ซึ่งก่อนนี้ในปีงบประมาณ 2556 พระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ได้เมตตาบริจาคทรัพย์ แก่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศด้วยเช่นกันจึงนับเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา และเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้กิจการคณะสงฆ์โดยส่วนรวมบังเกิดความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป จึงกราบขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้
                                               ********************************
                                  ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 25 เมษายน 2557

อ่านเพิ่มเติม...

 

ท่านผู้เข้าชมสามารถ แนะนำและแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเว็ปไซด์ของสถาบันพระสังฆาธิการได้ที่
E-mail  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  และ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
facebook : http://www.facebook.com/sta.onab
โทร./โทรสาร : 032 282 260

 
e-journal

   

e-Book (ฉบับถวายพระสังฆาธิการ)

   
   
   
   

e-Book ฉบับปรับปรุงใหม่

  

ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการ

นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์
ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการ
นาฬิกาบอกวันเวลา
พยากรณ์อากาศ
สถิติผู้เข้าชมเว็บ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้62
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้276
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้934
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1951
mod_vvisit_counterเดือนนี้4801
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว9691
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมทั้งหมด233901

Online (20 minutes ago): 4
Your IP: 54.81.158.247
,
Now is: 2014-12-18 09:19
ราคาน้ำมัน