ทำเนียบพระสังฆาธิการ และเลขานุการ คณะธรรมยุต
ภาค 1-2-3 และ 12-13 มี 13 จังหวัด คือ
1. กรุงเทพมหานคร - จังหวัดสมุทรปราการ
2. จังหวัดนนทบุรี
3. จังหวัดปทุมธานี
4. จังหวัดอ่างทอง
5. จังหวัพระนครศรีอยุธยา
6. จังหวัดลพบุรี - สระบุรี
7. จังหวัดสิงห์บุรี - อุทัยธานี - ชัยนาท
8. จังหวัดปราจีนบุรี - สระแก้ว
9. จังหวัดนครนายก - ฉะเชิงเทรา
10. จังหวัดชลบุรี
11. จังหวัดระยอง
12. จังหวัดจันทบุรี
13. จังหวัดตราด
ภาค 4-5-6-7 มี 5 จังหวัด คือ
1.
จังหวัดนครสวรรค์
2. จังหวัดเพชรบูรณ์
3. จังหวัดตาก - อุตรดิตถ์ - พิษณูโลก - สุโขทัย - พิจิตร - กำแพงเพชร
4. จังหวัดลำปาง - แพร่ - น่าน - พะเยา - เชียงราย
5. จังหวัดเชียงใหม่ - ลำพูน - แม่ฮ่องสอน
ภาค 8 มี 5 จังหวัด คือ
1.
จังหวัดอุดรธานี
2. จังหวัดหนองคาย - จังหวัดบึงกาฬ
3. จังหวัดเลย
4. จังหวัดสกลนคร
5. จังหวัดหนองบัวลำภู
ภาค 9 มี 4 จังหวัด คือ
1.
จังหวัดขอนแก่น
2. จังหวัดมหาสารคาม
3. จังหวัดกาฬสินธุ์
4. จังหวัดร้อยเอ็ด
ภาค 10 มี 6 จังหวัด คือ
1.
จังหวัดอุบลราชธานี
2. จังหวัดยโสธร
3. จังหวัดศรีสะเกษ
4. จังหวัดนครพนม
5. จังหวัดมุกดาหาร
6. จังหวัดอำนาจเจริญ
ภาค 11 มี 4 จังหวัด คือ
1.
จังหวัดนครราชสีมา
2. จังหวัดชัยภูมิ
3. จังหวัดบุรีรัมย์
4. จังหวัดสุรินทร์
ภาค 14-15 มี 6 จังหวัด คือ
1.
จังหวัดนครปฐม - กาญจนบุรี - สุพรรณบุรี
2. จังหวัดสมุทรสาคร
3. จังหวัดสมุทรสงคราม
4. จังหวัดราชบุรี
5. จังหวัดเพชรบุรี
6. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ภาค 16-17-18 มี 7 จังหวัด คือ
1.
จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
3. จังหวัดชุมพร
4. จังหวัดภูเก็ต - พังงา - กระบี่ - ระนอง
5. จังหวัดสงขลา - สตูล
6. จังหวัดพัทลุง
7. จังหวัดปัตตานี - ยะลา - นราธิวาส