เรื่อง     วัดกับชุมชน  (ประเพณีตักบาตรดอกไม้)

                                                                                     นางสาวจินตนา  สว่างพลกรัง
                                                                                   นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
                                                                          สถาบันพระสังฆาธิการ

            นับเป็นประเพณีที่ชาวอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ให้ความสำคัญมาก สำหรับงานประเพณีตักบาตรดอกไม้ โดยจะถือเอาวันเข้าพรรษา แรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี ชาวบ้านจะเข้าวัดเพื่อทำบุญ ตักบาตร ถวายเทียนพรรษาในช่วงเช้า เมื่อถึงเวลาบ่ายก็จะมารอตักบาตรดอกไม้ทั้งสองข้างทางบันไดทางขึ้นสู่พระมณฑปที่ครอบรอยพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท
            โดยมีดอกไม้ต้นคล้ายกระชายหรือขมิ้น ซึ่งออกดอกสีเหลืองหรือสีขาวเฉพาะช่วงเข้าพรรษา ขึ้นตามไหล่เขาสุวรรณบรรพต เขาโพธิ์ลังกา เทือกเขาวงและเขาพุใกล้กับพระมณฑป ชาวบ้านจึงเรียก “ดอกเข้าพรรษา” โดยจะถวายดอกเข้าพรรษาแด่พระภิกษุซึ่งจะเดินขึ้นบันไดเพื่อที่จะนำดอกเข้าพรรษาไปนมัสการรอยพระพุทธบาท และชาวบ้านยังนำน้ำลอยดอกพิกุลล้างเท้าให้แก่พระภิกษุ ด้วยความเชื่อที่ว่าจะเป็นการชำระบาปที่ได้กระทำมาให้หมดสิ้นไป
             การตักบาตรดอกไม้นี้ เป็นประเพณีที่สืบสานกันมานาน ในสมัยก่อน ชาวบ้านจะช่วยกันหา ช่วยกันจัดช่อดอกไม้ธูปเทียน แล้วแบ่งปันกันไปตักบาตรดอกไม้ ทำให้เกิดความรักสามัคคีกันในชุมชนในปัจจุบันนั้น ดอกเข้าพรรษาสามารถเพาะพันธุ์และจัดเป็นช่อจำหน่าย เป็นความสะดวกสบายตามยุคสมัย   ที่เปลี่ยนแปลงและจำนวนผู้คนที่เพิ่มมากขึ้น หากแต่ประเพณีที่ดีงามก็จะยังสืบต่อกันไปหากยังมีผู้สืบสานเห็นความสำคัญและไม่เสื่อมศรัทธา

                                          *********************************************