ภาพโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รุ่นที่ 42 วันที่ 25 มิถุนายน 2561

เวลา 8.30 - 9.00 น. พิธีเปิดประจำวันและกิจกรรม

เวลา 9.00 - 11.00 น. ทัศนศึกษา วัดเขาถ้ำทะลุ

เวลา 13.00 - 14.00 น. การดูแลรักษาและการจัดการศาสนสมบัติของวัด โดย ผู้อำนวยการสำนักงานศาสนสมบัติ

เวลา 15.30 - 17.30 น. พระราชบัญญัติคณะสงฆ์และกฎหมายที่พระสงฆ์ควรทราบ โดย นายกสภาทนายความ

คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูแบบสไลด์โชว์