เรื่อง วัดกับชุมชน
                                      (ประเพณีการแห่ผ้าห่มองค์พระปฐมเจดีย์)
                                                         

                                                                             นางสาวจินตนา  สว่างพลกรัง
                                                                             นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
                                                                             สถาบันพระสังฆาธิการ

                   ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวสวย เป็นคำขวัญที่เราค่อนข้างจะคุ้นหูของจังหวัดนครปฐม แต่สิ่งที่สำคัญและเป็นเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดแห่งนี้ น้อยคนที่จะไม่รู้จัก“องค์พระปฐมเจดีย์” วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร เป็นพระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  ชาวนครปฐมและชาวไทยทั้งในและต่างประเทศให้ความคารพบูชามาช้านาน

                   ด้วยประวัติอันยาวนานนับพันปี องค์พระปฐมเจดีย์ถูกบูรณปฏิสังขรณ์หลายต่อหลายครั้ง ทำให้เกิด “ประเพณีการแห่ผ้าห่มองค์พระปฐมเจดีย์” ที่มีที่มาจากความเชื่อเรื่องการถวายผ้ากาสาวพัสตร์จะได้กุศลมากและเป็นการบูชาพระรัตนตรัย ด้วยความยิ่งใหญ่ของตัวองค์ปฐม ผ้าที่จะนำมาห่มก็ต้องมีความยิ่งใหญ่ด้วยเช่นกัน พุทธศาสนิกชนจะช่วยกันนำผ้ามาต่อเป็นผืนใหญ่และยาวพอที่จะห่มตัวองค์พระปฐมได้ และช่วยกันแบกหามวนรอบองค์พระปฐม 1 รอบ ก่อนจะนำผ้ามาวางหน้าองค์พระปฐมให้ชาวพุทธศาสนิกชนเขียนอุทิศส่วนบุญกุศลลงบนผืนผ้า เมื่อเขียนอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเสร็จแล้วจึงจะช่วยกันนำผ้าไปเวียนทักษิณาวัตร 3 รอบ ก่อนนำขึ้นไปห่มรอบตัวองค์พระปฐมเจดีย์บริเวณเสาหานส่วนคอของพระปฐมเจดีย์

                     งานประเพณีการแห่ผ้าห่มองค์พระปฐมเจดีย์จะจัดขึ้นในงานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ทุกปี ในวันขึ้น 12 ค่ำ เดือน 12 ถึง วันแรม 5 ค่ำ เดือน 12 ระยะเวลา 9 วัน 9 คืน โดยนำผ้าขึ้นห่มในวันสุดท้ายของงานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ นับเป็นอีกหนึ่งงานประเพณีที่ชาวพุทธสาสนิกชนจะได้ร่วมแรงร่วมใจ และแสดงพลังสามัคคีในการช่วยกันต่อผ้า การแห่ผ้า ตลอดจนการช่วยกันนำผ้าห่มพันรอบ  องค์พระปฐมเจดีย์ เป็นความยิ่งใหญ่ในศรัทธาพอๆกับขนาดขององค์พระปฐมเลยก็ว่าได้