ภาพโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบล รุ่นที่ 22 วันที่ 8 มีนาคม 2561

เวลา 09.00 - 11.00 น. บรรยายถวายความรู้ เรื่อง การเผยแผ่พระพุศาสนา โดย พระรัตนสุธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง จ.นครปฐม
เวลา 13.00 - 15.00 น. บรรยายถวายความรู้ เรื่อง วิเคราะห์สถานการณ์ทางสังคมในมิติทางศาสนา โดย ผศ.ดร.ชาติเมธี หงษา วิทยากรมหาวิทยาลัยมหิดล
เวลา 15.30 - 17.30 น. บรรยายถวายความรู้ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับมาตราฐานการพัฒนาวัด โดย นายวิวัฒน์ วันกุมภา กองพุทธศาสนสถาน
ดูภาพคลิ๊กที่อ่านเพิ่มเติม
คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูแบบสไลย์โชว์