ภาพโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รุ่นที่ 42 วันที่ 20 มิถุนายน 2561

เวลา 8.30 - 9.00 น.พิธีเปิดประจำวัน และกิจกรรม

เวลา 9.00 - 11.00 น. การบริหารและการจัดการวัด โดยพระปิฎกโกศล รองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จังหวัดราชบุรี

เวลา 13.00 -14.00 น. วิเคราะห์สถานการณ์ทางสังคมในมิติทางศาสนา โดย ผศ.ดร. ชาติเมธี หงษา

เวลา 15.30 - 17.30 น. เทคนิคการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางสื่อมวลชล โดย ดร.สมชาย สุรชาตรี

คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูแบบสไลด์โชว์