ภาพโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รุ่นที่ 42 วันที่ 23 มิถุนายน 2561

เวลา 8.30 - 9.00 น. พิธีเปิดประจำวันและกิจกรรม

เวลา 9.00 - 11.00 น. เทคนิคการบรรยายธรรม โดย พลตรีหลักแก้ว อัมโรสถ สังกัดกรมการทหารสื่อสาร

เวลา 13.00 - 14.00 น. คณะสงฆ์กับการส่งเสริมการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และพระราโชบาย โดย พ.ต.อ.นพคุณ บำรุงพงศ์ รองผอ. ศูนย์การศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ

เวลา 15.30 - 17.30 น. การเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยพระรัตนสุธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม

คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูแบบสไลด์โชว์