ภาพโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รุ่นที่ 42 วันที่ 24 มิถุนายน 2561

เวลา 8.30 - 9.00 น. พิธีเปิดประจำวันและกิจกรรม

เวลา 9.00 - 11.00 น. วัดกับการสงเคราห์ชุมชน โดย พระครูวิทิตพัฒนโสภณและคณะ วัดพระศรีอารย์ จังหวัดราชบุรี

เวลา 13.00 - 14.00 น. หลักวาทศาสตร์เพื่อมนุษย์สัมพันธ์ โดย ดร.เสนาะ ผดุงฉัตร นายสุนทร การบรรจง

เวลา 15.30 - 17.30 น. ความรู้เกี่ยวกับงานก่อสร้างการบูรณปฏิสังขรณ์ โดย คณะวิทยากรในเครือซิเมนต์ไทย

คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูแบบสไลด์โชว์