ภาพโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รุ่นที่ 42 วันที่ 27 มิถุนายน 2561

เวลา 7.30 - 17.30 น. ศึกษาดูงาน จังหวัดฉะเชิงเทรา

คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูแบบสไลด์โชว์