องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประชุมติดตามความคืบหน้าและหารือแนวทางการพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวหุบผาสวรรค์ และพื้นที่โดยรอบ

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมสถาบันพระสังฆาธิการ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารราชการและส่งเสริมการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ร่วมประชุมกับ พ.อ.อ.ธงรบ องอาจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทรายและคณะ นายมานิตย์ น้ำใจสุข รักษาการผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการ ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามความคืบหน้าและหารือแนวทางการพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวหุบผาสวรรค์ และพื้นที่โดยรอบ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงรุกด้วยการรักษาแหล่งท่องเที่ยวเดิม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้เกิดความยั่งยืน โดยกำลังจัดทำป่าไม้นันทนาการของกรมป่าไม้ ตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติที่กรมป่าไม้กำหนด และบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนในการพัฒนาพื้นที่หุบผาสวรรค์ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดราชบุรีต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 323,567