header-ข้อมูลข่าวสาร
สฆ. ประชุมประจำเดือน ก.พ. ๖๗ เตรียมความพร้อมโครงการ ทบทวนปัญหาอุปสรรค มอบหน้าที่

     วันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา 09.00 น. / สฆ. จัดประชุมใหญ่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ เช่น การเตรียมความพร้อมโครงการถวายความรู้ระดับ เจ้าคณะตำบล รุ่นที่ 26 ระหว่างวันที่ 11 - 15 มีนาคม 2567 การกำชับมาตรการการรักษาความปลอดภัย การวางหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รายบุคคล การนำบทสรุปปัญหาและอุปสรรคมาพูดคุยหาทางออกร่วมกัน เป็นต้น


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 507,983