ทำเนียบผู้บริหารสถาบันพระสังฆาธิการ

 ทำเนียบผู้บริหารสถาบันพระสังฆาธิการ 

1. นายมาณพ  พลไพรินทร์            ครองตำแหน่ง พ.ศ. 2541 - 2543

2. นายทวี   พลรัตน์                    ครองตำแหน่ง พ.ศ. 2544 - 2547

3. นายสุทธิรักษ์  หนูฉ้ง                ครองตำแหน่ง พ.ศ. 2548 - 2551

4. นายเอกนก  สนามชัย               ครองตำแหน่ง พ.ศ. 2552 - 2553

5. นายสุทธิรักษ์  หนูฉ้ง                ครองตำแหน่ง พ.ศ. 2554 - 2555

6. นายปราณสุวีร์  อาวอร่ามรัตน์     ครองตำแหน่ง พ.ศ. 2556 - 2558

7. นายพิศาลเมธ  แช่มโสภา           ครองตำแหน่ง พ.ศ. 2559 - 2562

8. นายธานี   พิกุลทอง                 ครองตำแหน่ง พ.ศ. 2563 - 2565

9. นายดำรงค์   สอนอ้น               ครองตำแหน่ง พ.ศ. 2565 - 2566

10. ปัจจุบัน - ว่าง -


 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 508,013