header-ข้อมูลข่าวสาร
สฆ. จัดเจ้าหน้าที่ ดูแลให้ข้อมูล สตง. ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างโรงจอดรถ

     วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. / สฆ. มอบหมายให้ น.ส.จินตนา  สว่างพลกรัง นวศ.ชก. และนายสุรวีย์  ยศประสงค์ นวศ. ดูแลความเรียบร้อย ให้ข้อมูล และอำนวยความสะดวก ตามที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เข้าตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างอาคารโรงจอดรถ และลานจอดรถด้านหน้าอาคารหอพัก สถาบันพระสังฆาธิการ ตำบลดอนทราย  อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 507,983