header-ข้อมูลข่าวสาร
สฆ. ได้รับความเมตตานุเคราะห์ น้ำดื่มในโครงการถวายความรู้

     วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. / สฆ. ได้รับความเมตตานุเคราะห์และอุปถัมถ์สนับสนุนน้ำดื่มตราศีล 5 เพื่อใช้ในโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบล รุ่นที่ 26 จากพระครูยติธรรมานุยุต (สมทรง  ธมฺมทินฺโน) เจ้าคณะตำบลบางกระเบา เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ จังหวัดนครปฐม จำนวน 100 แพ็ค ในการนี้ สฆ. ได้มอบหมายให้ นายพิบูลย์ สมประสงค์ นวศ.ชก. และนายอิสรภาพ แถวหมอ  นวศ. เป็นผู้รับมอบน้ำดื่มตราศีล 5 ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 507,955