โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. สถาบันพระสังฆาธิการ ได้ดำเนินโครงการบำเพ็ญประโยชน์และปลูกต้นไม้ จำนวน ๖๙ ต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ภายในสถาบันพระสังฆาธิการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นายสุธี  เล้าสุบินประเสริฐ นายอำเภอปากท่อ นายธานี พิกุลทอง ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการ นายวัชระ อินทร์พรหม กำนันตำบลดอนทราย นายเฉลียว ฤทธิ์เดช ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗ คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาถ้ำ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน ๑๐๐ คน


image รูปภาพ
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 65,619