การประเมินสถาบันพระสังฆาธิการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพสำนักงาน

วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 นายจิรวิชญ์ นิยมธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประธานกรรมการ นายประพันธ์ ตั้นวัฒนา ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมคณะกรรมการฯ ดำเนินการปฏิบัติราชการตรวจประเมินฯ สถาบันพระสังฆาธิการ         อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ในการนี้ นายธานี  พิกุลทอง  ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่มาให้การต้อนรับ โดยผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการ ได้นำคณะกรรมการประเมินฯ สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 1 จากนั้นนำเยี่ยมชมสถานที่ภายในสถาบัน      พระสังฆาธิการ และได้ร่วมกันหว่านเมล็ดพันธ์ผักบุ้งและปลูกต้นชะอมในแปลงผัก สวนวิถีพุทธ วิถีเกษตร ของสถาบันฯ ซึ่งผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้มอบผักปลอดสารพิษที่เก็บเกี่ยวจากแปลงผักดังกล่าว มอบให้กับคณะกรรมการประเมินฯ ทุกท่าน หลังจากนั้น นายจิรวิชญ์  นิยมธรรม       รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำคณะกรรมการประเมินฯ ดำเนินการประเมินสถาบันพระสังฆาธิการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพสำนักงาน และการปฏิบัติงานให้มีมาตรฐานตามแนวนโยบายการพัฒนาระบบราชการต่อไป


image รูปภาพ
การประเมินสถาบันพระสังฆาธิการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพสำนักงาน
การประเมินสถาบันพระสังฆาธิการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพสำนักงาน
การประเมินสถาบันพระสังฆาธิการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพสำนักงาน
การประเมินสถาบันพระสังฆาธิการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพสำนักงาน
การประเมินสถาบันพระสังฆาธิการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพสำนักงาน
การประเมินสถาบันพระสังฆาธิการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพสำนักงาน
การประเมินสถาบันพระสังฆาธิการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพสำนักงาน
การประเมินสถาบันพระสังฆาธิการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพสำนักงาน
การประเมินสถาบันพระสังฆาธิการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพสำนักงาน
การประเมินสถาบันพระสังฆาธิการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพสำนักงาน
การประเมินสถาบันพระสังฆาธิการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพสำนักงาน
การประเมินสถาบันพระสังฆาธิการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพสำนักงาน


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 65,605