โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิดอาสาภัยพิบัติ

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 19.30 น. นายสุธี  เล้าสุบินประเสริฐ  นายอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิดอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย , องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางโทน และองคืการบริหารส่วนตำบลวังมะนาว ในการนี้ นายธานี  พิกุลทอง ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ได้ให้การต้อนรับประธานในพิธี และผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการฯ ดังกล่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 65,566