พิธีปิดโครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติและมอบวุฒิบัตร

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 15.30 น. นายสุธี  เล้าสุบินประเสริฐ  นายอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีปิด โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิดอาสาภัยพิบัติ และมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม แต่ก่อนจะถึงพิธีปิดโครงการฯ ในช่วงเช้าได้มีกิจกรรมให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ การโดดหอความสูง 5 เมตร การขนย้ายผู้ประสบภัยพิบัต และวิธีผูกเงื่อนแบบต่าง ๆ การนี้ ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ได้ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในพิธีดังกล่าว  


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 65,557