ปลูกต้นไม้และลอกคลองส่งน้ำภายในสถาบันฯ เนื่้องในวันพืชมงคลและวันวิสาขบูชา

  เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. บุคลากรของสถาบันพระสังฆาธิการ ได้ร่วมกันทำกิจกรรมปลูกต้นไม้และลอกคลองส่งน้ำภายในสถาบัน ฯ เนื่องในวันพืชมงคลและวันวิสาขบูชา โดยได้ปลูกต้นทองอุไร จำนวน 100 ต้น 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 294,149