เจ้าหน้าที่สถาบันพระสังฆาธิการบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันฉัตรมงคล 2565

 

ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่สถาบันพระสังฆาธิการ ได้พร้อมใจกันบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันฉัตรมงคล 2565 โดยการถางป่าตามถนนทางเข้าสถาบันฯ ที่รกให้โล่ง เพื่อความปลอดภัย และสวยงามทั้งสองข้างทางก่อนเข้าสถาบันฯ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 363,648