สถาบันพระสังฆาธิการกราบนมัสการเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 สถาบันพระสังฆาธิการได้เข้ากราบนมัสการพระปิฎกโกศล เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาพระสังฆาธิการและสอบถามเกี่ยวกับอาคารสถานที่ของวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามเพื่อจัดกิจกรรมฝึกอบรมและสัมมนา ทางวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามพร้อมให้ความร่วมมือและยินดีให้ใช้สถานที่ของวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม เพื่อจัดกิจกรรมโครงการดังกล่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 294,174