ประชุมข้าราชการ /จนท. เพื่อขับเคลื่อนงานของ สฆ และนมัสการพระครูสุภัทรญาณวินิฐ เจ้าคณะ อำเภอปากท่อ

วันที่ 7 มิถุนายน 2665 เวลา 10.00 น.

          นายดำรงค์  สอนอ้น ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการ ประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ เพื่อขับเคลื่อนงานของสถาบัน ฯ และมอบนโยบายในการทำงาน และเวลา 13.30 น. ได้เข้ากราบนมัสการพระครูสุภัทรญาณวินิฐ เจ้าคณะอำเภอปากท่อ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 323,556