header-ข้อมูลข่าวสาร
เจ้าหน้าที่กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch Hub) ให้กับสถาบันพระสังฆาธิการ

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายดำรงค์  สอนอ้น ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการ สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดยนายประกรณ์  ศรแสง ผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนฯ และเจ้าหน้าที่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ (มหาชน) ได้ดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch Hub) สำรวจสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) และแนะนำการใช้ระบบการรับ – ส่งเอการ ซึ่งการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 413,318