โครงการประชุมสัมมนาและถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส ปีงบประมาณ 2565

สถาบันพระสังฆาธิการ สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม จัดโครงการประชุมสัมมนา และถวายความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส ปีงบประมาณ 2565 ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2565 ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 357,334