โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 ที่ศาลาสมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม  นายดำรงค์  สอนอ้น  ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการ        สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมปฏิบัติงานสนับสนุนกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี โครงการบรรพชาอุปสมบท  เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา               12 สิงหาคม 2565


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 357,322