ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหุบผาสวรรค์และพื้นที่โดยรอบ

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นายดำรงค์  สอนอ้น ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการ ได้เข้าร่วมประชุมกับ ดร.กาณชาญ รังสีวรรธนะ        รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และหัวหน้าส่วนองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหุบผาสวรรค์และพื้นที่โดยรอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อติดตามการพัฒนาหุบผาสวรรค์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรี ร่วมพิจารณาแนวทางและวางแผนการดำเนินงานในอนาคต ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 357,300