ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการเข้ากราบนมัสการเจ้าอาวาสวัดเขาวัง พระอารามหลวง จังหวัดราชบุรี

    วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น. นายดำรงค์ สอนอ้น ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการ และเจ้าหน้าที่ ได้เข้ากราบนมัสการ พระภาวนาวิหารกิจ เจ้าอาวาสวัดเขาวัง พระอารามหลวง จังหวัดราชบุรี  เพื่อประสานขอความอนุเคราะห์พระวิทยากรและข้อมูลการจัดอบรมหลักสูตรคุณธรรม จริยธรรม เพื่อจัดอบรมนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ณ สถาบันพระสังฆาธิการ จังหวัดราชบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 357,318