header-ข้อมูลข่าวสาร
การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายดำรงค์ สอนอ้น ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการ  ได้ให้การต้อนรับนายสุรินทร์  ตำลิ่ม        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะอาจารย์ ลูกเสือ เนตรนารี ในการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ระหว่างวันที่ 7 - 10 ธันวาคม 2565 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 413,318