โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม และทัศนศึกษาเชิงพุทธของนักเรียน นักศึกษาและเยาวชนในจังหวัดราชบุรี

  วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จัดโครงการค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม และทัศนศึกษาเชิงพุทธ ให้กับนักเรียน นักศึกษาและเยาวชนในจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี รุ่นที่ 1 โดยมีกำหนดการฝึกอบรมมี 2 วัน โดยวันแรกจะเป็นการบรรยายธรรม และวันที่สองเดินทางไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ มีนายดำรงค์  สอนอ้น ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 363,629