โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม และทัศนศึกษาเชิงพุทธของนักเรียนนักศึกษา จังหวัดราชบุรี รุ่นที่ 2

วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จัดโครงการค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม และทัศนศึกษาเชิงพุทธ ให้กับนักเรียน นักศึกษาและเยาวชนในจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี รุ่นที่ 2 มีนักเรียนจากโรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จำนวน 165 คน โดย มีนายดำรงค์  สอนอ้น ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 363,644